Techniek Nederland en Holland Solar hebben kennisgenomen van het onderzoek van TNO naar brandincidenten met zonnepanelen. Voor de installatiebranche en de industrie staat veiligheid altijd en onder alle omstandigheden voorop. Wij nemen de uitkomsten dan ook zeer serieus. Hoewel uit het onderzoek niet blijkt of leden van Techniek Nederland of Holland Solar betrokken zijn bij de installaties die brand hebben veroorzaakt, wijzen wij onze leden nogmaals op de regels voor het correct en veilig installeren van zonnepanelen. Het gaat daarbij met name om de correcte installatie van connectoren en de eisen van brandwerendheid bij zogenoemde in-daksystemen. Techniek Nederland en Holland Solar kunnen zich vinden in een aantal aanbevelingen die TNO doet om brandincidenten in de toekomst te voorkomen, maar plaatsen ook enkele kanttekeningen.

 

Indak-systemen

Techniek Nederland en Holland Solar signaleren dat een aantal van de incidenten zich voordoet bij zogenoemde indak-systemen. Dit zijn daken waarin de zonepanelen niet op het dak liggen, maar zijn geïntegreerd in het dakwerk. Installateurs plaatsen deze systemen niet; dit gebeurt door bouwers. Techniek Nederland en Holland Solar wijzen erop dat het niet wenselijk is dat bouwbedrijven -die niet beschikken over kennis van elektrotechniek- deze installaties plaatsen. De brancheorganisaties missen deze constatering in het rapport van TNO. 

Normering

TNO stelt voor om richtlijnen of normen op te stellen voor correcte aansluiting van connectoren. Techniek Nederland en Holland Solar zien daarvoor geen directe reden. De normen voor de elektrische aansluiting staan namelijk in NEN-1010-2015 deel 712. De bepaling uit de NEN 1010 is opgenomen in het Bouwbesluit. Techniek Nederland en Holland Solar wijzen hun leden nogmaals nadrukkelijk op uitvoering van de werkzaamheden volgens deze bepaling.

Erkende zonne-energie-installateurs

Techniek Nederland en Holland Solar benadrukken dat er een breed gedragen erkennings- en een certificeringsregeling is voor vakbekwame zonne-energie installateurs. Alleen bedrijven die een speciale opleiding voor het plaatsen en inspecteren van zonne-energie-installaties hebben gevolgd, komen in aanmerking voor de erkenning of de certificering Zonnekeur. Deze installateurs kennen de normen en eisen die aan zonne-energie-installaties worden gesteld, óók (en vooral) op het gebied van veiligheid. Vakbekwame installateurs zijn te vinden op de websites www.qbisnl.nl en www.zonnekeur.nl. Techniek Nederland en Holland Solar zijn mede-initiatiefnemers van het Zonnekeur.

Stress-test

Techniek Nederland en Holland Solar zijn blij met de aanbeveling van TNO om een multidisciplinaire werkgroep in te stellen die met aanbevelingen komt voor constructie van en materiaal-brandbaarheidseisen aan in-dak-PV-installaties. Ook roepen wij fabrikanten en leveranciers op mee te werken aan stress-test onderzoek van PV-systemen.

Hoog kwaliteitsniveau

De brancheorganisaties benadrukken dat de belangstelling voor zonnepanelen snel groeit. Dat heeft veel nieuwe aanbieders aangetrokken. Niet alle nieuwkomers zijn lid van Techniek Nederland of Holland Solar, waardoor we geen invloed hebben op hun vakbekwaamheid. De brancheorganisaties ondersteunen hun leden in het behalen van een erkenning of certificering. Daarmee leveren zij een bijdrage aan een hoog kwaliteits- en veiligheidsniveau van zonne-energie-installaties in ons land. 

Het gehele rapport kunt u hier downloaden.