De Tweede Kamer wil dat de regering de mogelijkheden verkent om tenders te plaatsen voor zonnevelden op rijksgronden. Een motie van Agnes Mulder (CDA), Matthijs Sienot (D66) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) werd 12 maart aangenomen. Voorwaarde is wel dat de zonneladder in acht wordt genomen.  Voor het einde van het jaar komt de regering met ene reactie, aldus de motie.