Vanaf 12 maart 2019 is de voorjaarsronde van de stimuleringsregeling SDE+ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geopend. 

Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Dan kunt u SDE+ aanvragen voor:

Hernieuwbare elektriciteit - Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Er zijn 4 categorieën:

  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp, waarbij de zonnepanelen op of aan een gebouw zijn aangebracht
  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp, niet-gebouwgebonden (veld- en water-) systemen met 950 vollasturen
  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp, niet-gebouwgebonden (veld- en watersystemen met zonvolgsystemen met maximaal 1.190 vollasturen
Hernieuwbare warmte - Zonthermie met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren. De SDE+ 2019 onderscheidt 2 categorieën:
  • Zonthermie met een vermogen ≥ 140 kWth en < 1 MWth
  • Zonthermie met een vermogen ≥ 1 MWth

Meer informatie vindt men hier.