Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, STOWA, heeft een Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water gepubliceerd. De studie biedt zowel vergunningaanvragers als vergunningverleners handvatten bij het beantwoorden van deze vragen. Het zijn drie rapporten: de Handreiking, een analysetool en een stroomschema