Holland Solar is blij met het overleg dat nu op gang is gekomen tussen de zonnesector en een aantal netbeheerders. De organisatie nodigt andere netbeheerders en de toezichthouder (ACM) uit zich hierbij aan te sluiten.

Het energielandschap verandert. Een ander speelveld doet zich voor en dat vraagt om andere manieren van stroom- en warmtevoorziening. Holland Solar is in constructief overleg met een aantal netbeheerders om te kijken wat de mogelijkheden zijn op de korte en de lange(re) termijn. We zijn blij met de opstelling van Enexis die openheid van zake geeft over de mogelijkheden en roepen andere netbeheerders op hetzelfde te doen.

Dat overleg leidt tot praktische oplossingen, bijvoorbeeld het benutten van de reservecapaciteit van het net. Maar ook tot vragen: mag dit juridisch wel? Holland Solar wil met al deze partijen tot oplossingen komen. Soms is aanpassingen van regelgeving nodig. Uiteindelijk zal de politiek daarover moeten beslissen. Ondertussen heeft Holland Solar vertrouwen in deze eerste stap: constructief overleg.