Het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie, ISDE is voor 2018 met terugwerkende kracht verhoogd van €100 mln naar €108 mln. Dat schrijft Energeia op 5 februari. De verhoging gebeurde om alle aanvragen te kunnen honoreren. Bedrijven en particulieren doen een beroep op de ISDE voor een tegemoetkoming in de kosten voor zonneboilers en andere duurzame warmte-installaties. Lees het artikel van Energeia hier.