Agentschap NL keurde begin dit jaar maar liefst vierenveertig innovatieprestatiecontracten (IPC) goed. De IPC Building Integrated PV (BIPV) die onder leiding staat van Holland Solar werd gerangschikt op een niet onverdienstelijke zevende plaats. ‘Wij willen in clusterverband gebouwgeïntegreerde zonne-energietoepassingen genereren voor doodgewone Nederlandse woningen’, stelt Maarten Geuze van projectdeelnemer Tendens Solar.

Innovatieprestatiecontract BIPV streeft naar producten voor ‘Hollandse huizen’
Met de IPC ondersteunt de Rijksoverheid via Agentschap NL het midden- en kleinbedrijf (mkb) bij het vinden van aansluiting bij de topsectoren. Binnen een IPC-project werkt een grote groep ondernemers gezamenlijk aan de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten. De bedrijven worden hierbij begeleid door een belangenorganisatie die ook penvoerder van het project is. In het geval van het IPC BIPV is branchevereniging Holland Solar de penvoerder en wordt het project begeleid door managementadviesbureau Berenschot.

Hollands huis
Bijzonder aan het IPC BIPV is de veelzijdigheid van de deelnemers. De bouwsector, architecten, installateurs, modulefabrikanten, maakindustrie, elektronica- en materiaaldeskundigen zijn vertegenwoordigd.
Het project dat loopt tot en met maart 2014 kent de volgende deelnemers: Alligator Plastics, Alrack, Beltech, CI Plastics, Debets-Schalke, Elemans Postma v/d Hork Architecten, Femtogrid Energy Solutions, OMT Solutions, Proxenergy, SCX Solar, Solar Wing, Solinso, Tendens Solar, Tetra-E Solutions, Van der Maazen Duurzame Ontwikkeling en Xolar. Verder wordt het project ondersteund door de kennisaanbieders ECN, TNO, TMC en Hogeschool Zuyd.

‘Het idee is dat iedere partner zijn eigen kennis en kunde inbrengt’, licht Geuze toe.‘Uitgangspunt is het gezamenlijk realiseren van gebouwgeïntegreerde zonneenergietoepassingen voor typische en doodgewone Nederlandse woningen. In clustertjes van twee, drie of vier bedrijven worden daartoe deelonderwerpen opgepakt. Nogmaals, het leuke is dat de bedrijven divers zijn en allen een uniek stukje kennis inbrengen, van de architect tot de kassenbouwer, de spuitgieter en de zonne-energiespecialist. Een praktisch voorbeeld van een beoogd doel is het ontwikkelen van zonwering met zonnecellen. Anderzijds denkt de deelnemende kassenbouwer of hij passtukjes kan maken
om zonnepanelen als vervanging van pannen op daken te leggen. Daar zijn weliswaar al eerste producten van op de markt, maar wij denken een betere variant te kunnen realiseren.’

Bouwblokken
De IPC-deelnemers zullen de BIPV-producten volgens Geuze ontwikkelen op basis van een breed scala aan eisen; van omgeving tot mechanisch, elektrisch, gebruikers en interfaces. Ook de interactie met aanverwante energiebronnen zoals warmtekrachtkoppeling voor een energieneutraal gebouw wordt meegenomen, evenals de koppeling met het elektriciteitsnetwerk middels nieuwe slimme BIPV -technologie. Geuze:
‘Uiteindelijk moeten heuse bouwblokken ontstaan met pv-eigenschappen. Mede om later ook samen op te trekken richting markt en het totaalpakket te kunnen leveren.’ En wat het project uniek maakt in het huidige brede scala aan BIPV-initiatieven die Nederland momenteel kent? ‘Het project genereert daadwerkelijk producten’, stelt Geuze. ‘Alle partners zitten aan tafel met in hun achterhoofd het idee dat er een markt moet zijn voor hetgeen ontwikkeld wordt binnen de IPC. Door die krachtige focus ben ik ervan overtuigd dat het tot aansprekende resultaten gaat leiden.’

(de tekst is overgenomen uit het Solar Magazine sept/okt 2012)