De zonnesector doet het boven verwachting goed. Het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt de hoeveelheid te verwachten zonne-energie in 2020 naar boven bij: 8 gigawatt. Vorig jaar ging het onderzoeksinstituut nog uit van 6 gigawatt. De doelstellingen van de regering om een CO2-reductie van 25% te halen in 2020 en de Europese doelstelling van 14%  hernieuwbare energie worden niet gehaald. Die cijfers zijn resp. 17-24% en 12,2%, aldus het PBL. Download het rapport hier.