Holland Solar is blij met het initiatief van netbeheerder Liander om sneller meer netcapaciteit beschikbaar te maken door af te zien van reservecapaciteit. Dat betekent dat er meer zonneparken aangesloten kunnen worden. De energietransitie kan zo sneller verlopen. Hier vindt u het artikel van Solar Magazine waarin Liander de plannen aankondigt. Dit resultaat is onder meer tot stand gekomen door de gesprekken die in het kader van het Klimaatakkoord plaatsvinden. Holland Solar roept andere netbeheerders op dit voorbeeld te volgen.

Het plan van Liander om de zogenoemde "redundantie" te beperken, wordt goed ontvangen bij de leden van Holland Solar. Het betekent dat Liander de reservecapaciteit aan kabels en installaties niet langer beschikbaar houdt voor storingen, maar direct inzet voor de opgewekte zonnestroom. Tijdens onderhoud en eventuele storingen is dan geen of minder capaciteit aanwezig voor het leveren van zonnestroom. Een klant, de eigenaar van een zonnepark bijvoorbeeld, kan dus kiezen voor een aansluiting waarbij er tijdens storing en onderhoud tijdelijk afgekoppeld wordt. Voorlopig wordt dit alleen aangeboden voor installaties van 0,16 tot 2 MWp door Liander. We roepen andere netbeheerders op dit ook te doen.

Op dit moment wordt bij het ministerie van EZK onderzocht of deze oplossing ook toegepast kan gaan worden voor parken boven 2 MWp. Dit vereist aanpassing in regelgeving. Holland Solar is hier voorstander van en denkt graag verder mee over de uitwerking van deze en andere oplossingen.

-------
Meer informatie: Irene Bloemink - manager communicatie
06 46 251 446