De indeling van de Regionale Energiestrategieën is bekend. Deze energieregio's gaan op termijn onder meer bepalen waar zonne-energie gaat komen. Zij gaan werken met een handreiking, die onder meer de participatie van burgers regelt. Daarin staat de ambitie van 50% lokaal eigendom. De handreiking vindt u hier. Totdat de RESsen er zijn, blijven het gemeentelijke en provinciale beleid leidend.
Het tijdpad:
 
De regio's: