Holland Solar is blij met de belangrijke rol die in het concept-Klimaatakkoord wordt toegekend aan zonne-energie. Veel randvoorwaarden die nodig zijn voor ontwikkeling van zonnestroom en -warmte staan genoemd. Holland Solar heeft daarom het vertrouwen dat de groei van de sector zich voort kan zetten. Wel kan de rol van zonne-energie groter zijn dan nu voorzien wordt in het akkoord.

In de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving wordt de komende jaren omgeschakeld naar elektriciteit. De vraag  zal daarom aanzienlijk stijgen. De productie van een aanvullende 35 TWh hernieuwbare energie op land (zon en wind) in 2030 zal al snel te weinig blijken te zijn. Ten minste 45 TWh is in onze ogen eenvoudig haalbaar, gezien de al goedkeurde projecten voor 21 TWh die in de pijplijn zitten.

Positief over verlenging SDE+ tot 2025
Het verlengen van de stimuleringsregeling SDE+ tot 2025, is positief. Dat legt de basis voor de sector om meer te innoveren en kosten te reduceren. Holland Solar maakt zich wel zorgen over de tegenstrijdige maatschappelijke oproepen: de stevige kostenreductie die gevraagd wordt gaat niet makkelijk hand in hand met de vraag om meer aandacht om goed inpassing aan gebouwen en in het landschap. Holland Solar zal hiervoor meer aandacht vragen en met suggesties voor oplossingen komen.

Inpassen in het net
De inpassing van de veranderende vraag naar elektriciteit in het net komt in het algemeen goed aan de orde in het concept-akkoord. Holland Solar mist wel het gezichtspunt van het lokale netbeheer in de wijken. Energiemanagement en de rol van de burger zijn hierbij belangrijk. Wij gaan ervan uit dat dit onderwerp nog ter tafel komt in zogenoemde derde ronde. 

Van het gas af: zonnewarmte goed alternatief
Holland Solar is blij met het invoeren van een gebouwgebonden financiering, als aanvulling op de bestaande subsidies. Het inzetten van zonnewarmte kan tijdens de ontwikkeling naar 100% duurzame energie al tijdens de transitiefase veel gas besparen. Zonnewarmte kan de belasting van warmtepompen op de netten verlagen. Dat scheelt kosten en elektriciteit. Holland Solar draagt graag met technische informatie bij aan het expertise centrum warmte, die gaat ondersteunen bij keuzen.