Per 6 september 2012 is de Europese commissie een onderzoek gestart naar dumpingpraktijken vanuit China op instigatie van een aantal Europese productiebedrijven. Als resultaat van dit onderzoek zou een forse importheffing kunnen worden opgelegd op Chinese PV panelen of componenten daarvan. Eenzelfde ontwikkeling is momenteel gaande in de Verenigde Staten.

De PV branche in Nederland is gebaat bij een vrije wereldhandel met een breed aanbod aan PV vanuit verschillende landen, met een stevige innovatiekracht, aandacht voor kwaliteit en een goede inkoopprijs. De dumpingpraktijken vanuit China verstoren dit beeld en moeten zo snel mogelijk ophouden.
Wanneer het onderzoek leidt tot een besluit voor maatregelen, dan is Holland Solar van mening dat een onconventionele maatregel op zijn plaats is. Dat zou dan een maatregel moeten zijn die rekening houdt met de grote dynamiek van de markt, Chinese import toestaat maar dan zonder dumping, een beperkte duur kent en slechts beperkte tegenmaatregelen uitlokt.

Holland Solar heeft zich aangemeld als ‘Interested Party’. Op deze wijze worden we in het proces betrokken en blijven we actueel op de hoogte van de ontwikkelingen.