Hoofdgast op de halfjaarvergadering van Holland Solar op 14 november is Kees Vendrik. De voorzitter van de Klimaattafel Elektriciteit komt scenario’s van elektriciteit uit de doeken doen en hij spreekt over de toekomst van de subsidieregeling voor grote projecten, SDE+. Daarbij gaat hij in debat met diverse leden van Holland Solar.

Als producent van elektriciteit is de zonnesector belangrijk voor de elektriciteit van de toekomst. De uitwisseling van ideeën komt daarom op een goed moment: voordat het Klimaatakkoord getekend wordt.

Kees Vendrik is een Nederlands econoom en politicus. Hij was van 1998 tot 16 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Na zijn vertrek uit de politiek werd hij in 2011 lid van de Algemene Rekenkamer. Sinds april 2017 is Vendrik hoofdeconoom bij Triodos Bank en hij heeft en zetel in de Raad van Advies van het CBS. En hij is voorzitter Klimaattafel Elektriciteit.