Op dinsdag 28 augustus lieten kandidaten van VVD, SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50Plus en DPK weten waar zij en hun partij voor staan in aanloop naar 12 september en kregen zij vragen en stellingen die door ODE zijn verzameld. Wie krijgt met welke standpunten de meeste steun van de burger als het gaat om Energiebeleid uit Den Haag? Wat is de visie en welke doelstellingen willen deze kandidaten nastreven?

(verslag door ODE)
Als de huidige opiniepeilingen daadwerkelijk worden vertaald naar de Tweede Kamerverkiezingen, is er een ruime politieke meerderheid voor een onbeperkte ‘saldering’ van eigen energie. Eigenaars van een duurzame energie opwekkingsinstallatie zullen dan geen energiebelasting hoeven te betalen over de zelf gebruikte –eigen- stroom. De onbeperkte saldering zal alleen gelden voor eigenaars die deze eigen energie zelf verbruiken en niet commercieel exploiteren.
Dat is gebleken uit het eerste verkiezingsdebat over energie in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen in Utrecht.

In het debat, dat is georganiseerd door de Organisatie voor Duurzame Energie, werd verder duidelijk dat er in een nieuwe Tweede Kamer veel meer werk gemaakt zal worden van Windmolenparken op zee en een veel hoger tempo zal worden gerealiseerd op land. Er was breed draagvlak voor de ‘amsterdamse’ aanpak waarbij lokaties vergunningklaar worden aanbesteed.
Vergunningvrij neerzetten van opwekkingsinstallaties van duurzame energie op of bij eigen woning of bedrijf ging echter de meeste partijen nog te ver.

Er is bijna unaniem draagvlak voor een lange termijnvisie op energietransitie waarbij de landelijke politiek een grote verantwoordelijkheid heeft in het uitleggen dat de consequentie van meer duurzame energie inhoudt dat het Nederlandse landschap zal veranderen.
Er is ook draagvlak voor een nieuwe belasting, op CO2 door energieproducten. Het afschaffen of aanpassen van de energiebelasting is niet te verwachten in een komende kabinetsperiode.

De voorzitter van ODE, Wouter de Jong, sloot het debat af met een oproep aan de landelijke politiek de burger meer vrijheid te geven voor eigen (duurzame) energieproductie. "Neem de wettelijke belemmeringen weg en stop met oneerlijke fiscale behandeling. Subsidie is niet nodig, duurzame energie is rendabel."In samenwerking met de Stichting Spaar het Klimaat, Duurzame Energie Koepel, Nederlandse Wind Energie Associatie, Holland Solar, Zonnestroomproducentenvereniging, Zonvogel, Windvogel, Energie-U, Greenspread en Necker van Naem organiseert de Vereniging Organisatie voor Duurzame Energie (#ODE) onder leiding van gespreksleider Wouter de Jong (voorzitter ODE) dit grootste en eerste politieke debat met (bijna) alle partijen in de 'arena'. Alleen de SGP ('geen mensen beschikbaar op deze datum'), PVV (geen reactie) en Piratenpartij (geen reactie) zijn niet ingegaan op de uitnodiging. Volgens de opiniepeilingen van 24/8 kunnen deze partijen samen op 129 zetels rekenen (86%).