Woensdag 20 juni 2012 is de subsidieregeling voor zonnepanelen (zon-PV) voor particulieren gepubliceerd in de Staatscourant. Agentschap NL bereidt op dit moment de uitvoering van de regeling voor die particulieren moet stimuleren om duurzame elektriciteit te produceren met zonnepanelen (zon-PV). De subsidieregeling is vanaf 2 juli 2012 9.00 uur aan te vragen. De subsidie zal digitaal (met DigiD) aan te vragen zijn bij Agentschap NL.

De tegemoetkoming voor de aanschaf van zonnepanelen is alleen beschikbaar voor particulieren. Het subsidiebedrag is 15 % van het aankoopbedrag van een zon-PV installatie. Daaronder vallen de kosten voor het materiaal, bijvoorbeeld de aanschaf van de panelen en ondersteunende apparatuur, zoals omvormers. Arbeidskosten voor installatie komen niet in aanmerking voor subsidie.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten particulieren een zonne-installatie aanschaffen groter dan 0,6 kilo Wattpiek. De hoogte van het subsidiebedrag is maximaal €650,-. Particulieren kunnen op de pagina subsidieregeling zonnepanelen uitzoeken of zij daadwerkelijk in aanmerking komen voor subsidie. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
Subsidie aanvragen

Particulieren die erover denken om subsidie aan te vragen, kunnen zich daar al op voorbereiden. Zij kunnen vooraf aan 2 juli 2012 al een offerte opvragen voor de aanschaf van de zon-PV installatie. Op 2 juli 2012 of erna kunnen zij de offerte ondertekenen en digitaal meesturen met de subsidieaanvraag.

De subsidie is aan te vragen vanaf 2 juli 2012 om 9.00 uur met DigiD. Particulieren die nog geen DigiD hebben dit alvast regelen op de website van DigD. Vervolgens is vanaf 2 juli 2012 via het elektronisch loket van Agentschap NL de subsidieaanvraag in te dienen.
De subsidie kan alleen worden uitbetaald op rekening van de aanvrager. Er wordt niet op andere rekeningen uitbetaald om er voor te zorgen dat het subsidiebedrag altijd terecht komt bij de persoon voor wie deze is bedoeld.

Kijk voor meer informatie over de regeling op de pagina Subsidieregeling zonnepanelen of in de Publicatie in de Staatscourant.
(tekst AgentschapNL)


De subsidieregeling is gepubliceerd op de website van AgentschapNL en via de volgende link:

http://www.agentschapnl.nl/nl/node/462389

Publicatie Staatscourant 20juni 2012