Zonnewarmte is sterk duurzaam en de kosten zijn beperkt. Vooral de bestaande bouw kan hiervan profiteren. Dit concludeert onderzoeksbureau Berenschot in een rapport dat 26 september is gepubliceerd. Holland Solar is blij met die erkenning.


Het rapport is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van het TKI energie en industrie (onderdeel van Topsector Energie) ten behoeve van het Klimaatakkoord. Het rapport kunt u hier downloaden.

Grote rol
Zonnewarmte neemt volgens het rapport een zeer grote rol in: ‘Zonnecollectoren en PVT-panelen geven een beter gebruik van ruimte en zorgen [...] voor veel betere ruimte-efficiëntie dan in andere scenario’s [hybride elektrische oplossingen].’  Zonnecollectoren en PVT-panelen worden in het scenario onder andere meegenomen als zonneboilers, als koppeling met warmtepompen, het voeden van warmtenetten en koppelingen met aardwarmte. Zonnewarmte zorgt daarbij in 2050 voor 107 PJ aan duurzame warmte, vooral in de gebouwde omgeving, gevolgd door industrie en landbouw.

Kosten beperkt
De kosten blijven volgens het warmtescenario beperkt. ‘Warmte zorgt voor een duurzaam systeem met een lagere piekvraag’, aldus het rapport, ‘waardoor minder piekcentrales nodig zijn’ Mede daardoor groeien de netwerkkosten ‘minder dan in sommige andere scenario’s.’