Holland Solar had veel zorgen over de negatieve invloeden van de voorgenomen subsidieregeling op de marktontwikkeling. Uitgaande van de summiere informatie die nu gegeven is over de regeling lijkt het mee te vallen, mede door de tussentijdse contacten van ons met de politiek en het ministerie. We houden echter enig voorbehoud. Niet alle uitvoeringsaspecten en gevolgen van de regeling zijn nog duidelijk.

Via onze contacten hebben we (informeel) antwoord op enkele vragen:

Alleen voor particulieren?
De regeling is echt bedoeld voor particulieren en dus niet voor VVE’s en woningcorporaties. De regeling wordt beperkt tot € 650,- per aanvraag en berekend over maximaal 3,5 kWp. De subsidie wordt uitgekeerd aan de particulier (en niet aan de leverancier zoals abusievelijk rondzingt).
Omdat we er vanuit gaan dat de subsidie alleen gericht is op particulieren, zal de regeling in 2012 waarschijnlijk niet leiden tot een beperking van de afzet. Natuurlijk is het niet helemaal uit te sluiten dat tegen het budget voor het einde van 2012 uitgeput is. Dat zal dan wel een negatieve invloed kunnen hebben op orderportefeuilles.

Het budget voor 2013 is naar verwachting onvoldoende voor de verwachte afzet. Dit zou er toe kunnen leiden dat in de loop van 2013 geen subsidie aanvragen meer worden toegekend. Indien dan ook expliciet duidelijk wordt dat er geen nieuw budget of subsidieregeling meer komt, kan de autonome groei weer worden opgepakt. Zo bezien, kan de schade dan meevallen.

Het is bijzonder jammer dat de subsidieregeling beperkt is tot zonnestroom producten. De zonnewarmtesector leidt hierdoor in ieder geval imagoschade; zonnestroom is nu eenzijdig in de publiciteit. Door de beperkingen in de subsidieregeling wordt echter geen grootschalig verdringen van zonnewarmte verwacht; de afzet voor zonnestroom zal door de regeling immers niet significant groeien en het is alleen gericht op particulieren en niet op woningcorporaties.

Er zijn toch ook zorgen: In een eerste lezing van de berichten lijkt het een hele nieuwe regeling. De uitvoering van nieuwe regelingen kunnen altijd onverwachte problemen en onduidelijkheden met zich mee brengen.

Holland Solar zal zich daarom de komende tijd inspannen om duidelijkheid te krijgen over de nu nog openstaande vragen. Daarnaast zal Holland Solar de details van deze regeling en de consequenties ervan met haar leden communiceren.