De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorige week de definitieve resultaten van de voorjaarsronde van de subsidieregeling SDE+ 2018 gepubliceerd. Zon-PV is inmiddels de grootverbruiker in de SDE+ regeling te noemen. Net als in de rondes in van 2017 is zon-PV de technologie met de grootste aantal aanvragen en beschikkingen. Het maximaal beschikbare budget van 6 miljard euro is in deze ronde niet bereikt.  

 

2017 najaar (beschikt)

2018 Voorjaar (aangevraagd)

2018 Voorjaar (beschikt)

 

 

 

aantal

MW

mln €

aantal

MW

aantal

MW

mln€

% €

Zon-PV

3.945

1.911

2.321

4.369

 

3.774

1.710

2.030

57%

Zonthermie

5

1

1

35

 

22

8

6

-

Totaal alle categorieën

4.215

3.333

6.038

4.535

5.297

3.899

2.299

3.563

 

Holland Solar is verheugd dat er zoveel investeringsbereidheid is op het ontwikkelen van zonne-energieproject. Wat opvalt is dat 14 procent van de inschrijvingen geen beschikking hebben gekregen en dus afgewezen zijn om kwalitatieve redenen.

Van de 4.369 zon-PV-projecten die ingediend zijn, zijn er 144 stuks ingediend in fase 1 (met een maximumsubsidie van 9 eurocent per kilowattuur), 3.516 stuks ingediend in fase 2 (met een maximumsubsidie van 11 eurocent per kilowattuur) en 709 stuks ingediend in fase 3 (met een maximumsubsidie van 13 eurocent per kilowattuur, noot: bij zon-PV 11,2 eurocent per kilowattuur voor projecten onder de 1 megawattpiek). Er is dus maar een klein deel van de inschrijvingen op het basisbedrag van 11,2 euro per kilowattuur gebaseerd.

Uit gegevens die Holland Solar in bezit heeft blijkt dat ongeveer 2 procent van de aanvragen een grondgebonden zonnepark (veldopstelling) betreft. Deze veldopstellingen betreffen wel circa 20 procent van het totaal aangevraagd vermogen en daarmee ook ruim 20 procent van het aan zon-PV toegekend budget. Holland Solar acht het erg waarschijnlijk dat een deel van de afgewezen projecten veldopstellingen betreft, omdat RVO.nl de zogenaamde kruimelvergunningen – tijdelijke vergunningen voor maximaal 10 jaar –  voor zonneparken als onvoldoende basis heeft beschouwd voor een economische rendabel project. Projecten met een dergelijke vergunning worden om deze reden niet gehonoreerd.

Holland Solar constateert dat het aantal kleine projecten met een vermogen van 15 tot 100 kilowattpiek (kWp) significant sneller gedaald is dan de overige aanvragen. In de visie van Holland Solar heeft dit te maken met de wijziging van het correctiebedrag bij ‘eigen gebruik’. Wel is dit effect minder groot dan verwacht en in de overige categorieën die er door beïnvloed zouden kunnen worden is geen groot effect te zien.

Met deze grote hoeveel projecten in de pijplijn wordt het zaak te werken aan goede condities om de realisatie ook waar te kunnen maken. Holland Solar is in nauw contact met het ministerie van Economische Zaken, RVO.nl en netbeheerders om eventuele knelpunten op te lossen of te verminderen.