Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verschillende onderdelen van de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE+). Het PBL doet dit samen met ECN part of TNO, en DNV GL.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een advies geschreven voor SDE+-categorieën voor zon-PV voor de SDE+-najaarsronde van 2018 (noot: half mei verscheen het conceptadvies waarbij de zonne-energiesector om input werd gevraagd). De consultatieperiode is gehouden in mei en juni 2018.

PBL, samen met ECN part of TNO en DNV GL zal de reacties in de komende periode meewegen om tot het ‘Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019’ te komen. De minister van besluit aan het eind van het jaar over de openstelling van de SDE+-regeling in 2019, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Het PBL-advies rapport van de najaarsronde 2018 zon-PV is hier te downloaden.