Holland Solar is verrast door de uitgelekte berichten van de onderhandelingtafel. Uit deze berichten blijkt dat de verlaging van het  BTW tarief op zonne-energie voorlopig van de baan is. Vandaag hebben we het volgende persbericht uitgestuurd:

PERSBERICHT

Subsidie voor zonne-energie is niet duurzaam


21 mei 2012 - Holland Solar is verheugd met de overduidelijke aandacht van de onderhandelaars voor een groene economie binnen het Lenteakkoord. Ook vanuit de samenleving blijkt een groeiende interesse in duurzame energie
.

Na het uitlekken van het plan om onderzoek te doen naar BTW verlaging voor zonne-energie, lijkt nu opnieuw informatie te lekken vanaf de onderhandelingtafel. Er lijkt sprake van een subsidieregeling voor zonne-energie ter vervanging van het gesneuvelde plan voor BTW verlaging. Dit stond in diverse landelijke media te lezen. Interne bronnen bevestigen dat de BTW verlaging op de korte termijn van de baan is vanwege de "technische complexiteit" van de invoering ervan. Eventuele subsidies worden pas officieel bekend gemaakt wanneer het akkoord 1 juni in de Voorjaarsnota gepresenteerd wordt.

Holland Solar laat weten dat de sector niet gebaat is bij een nieuwe subsidieregeling voor particulieren en vindt het niet wenselijk dat dit opgenomen wordt in het Lenteakkoord.
Het zou voor de marktontwikkeling en een duurzame groene economie beter zijn om de (indirecte) subsidies aan de fossiele sector verder af te bouwen, een betere werking van de regelgeving te organiseren en te werken aan een groene hervorming van de energiebelasting. Zo ontstaan positieve prikkels en een gelijk speelveld. Een subsidievorm zal op dit moment een marktverstorend effect hebben; er is immers al sprake van een autonome groei.

Ook afnemers van zonne-energie zijn gebaat bij continuïteit in de marktontwikkeling. Momenteel zijn er rendabele producten en diensten te koop. Daarbij past volgens Holland Solar geen nieuwe subsidievorm. We wensen de onderhandelaars wijsheid en succes, en we hopen op een resultaat waarbij de groene economie een duurzame impuls gaat krijgen.