Holland Solar is blij met de voorgenomen maatregel voor de verlaging van de BTW naar 6 of 7% voor zonne-energieproducten. Hierdoor wordt zonne-energie voor nog meer mensen bereikbaar en dragen we bij aan de klimaat doelstellingen van Nederland. De wijze waarop een en ander is gecommuniceerd heeft geleid tot veel onzekerheid bij het publiek en een grote terughoudendheid bij kopers.

Deze onzekere periode dreigt nadelige effecten te hebben vanwege de onduidelijkheid bij de geïnteresseerde klanten. Hierbij wordt nogal eens over het hoofd gezien dat nog niets zeker is in deze tijd van bezuinigingen en verkiezingen in het vooruitzicht. Holland Solar weet niet wanneer een eventuele maatregel van kracht zal zijn.
Holland Solar roept de overheid op een eventuele ingangsdatum van de regeling binnen een week bekend te maken of anders duidelijk aan te geven dat het lang kan gaan duren.

Voor klanten is het goed te weten dat uitstellen van een aankoopbeslissing ook kan leiden tot een hoger BTW tarief (21% in oktober) en het missen van de naderende ‘oogstseizoen’ in de zomer. Bovendien is het economisch rendement van zonne-energie nu ook al goed.
Holland Solar zet zich enorm in om zo snel mogelijk politieke duidelijkheid te krijgen. Wanneer er nieuws is zullen wij onze leden daar direct over informeren.