Toepassen van zonne-energie zal beter gaan dankzij een GreenDeal tussen minister Verhagen en Holland Solar. Op 3 oktober werd een handtekening gezet onder kwaliteitsborging en het beter stroomlijnen van het toepassen van zonne-energie in de praktijk. Voor burgers en bedrijven.


Gerard van Amerongen, voorzitter Holland Solar, tekende afgelopen maandag voor het gezamenlijk investeren in installatiecertificaten van zonne-energiesystemen, het simpeler leveren aan het elektriciteitsnet voor burgers, en het vereenvoudigen van vergunningsregels. Met deze aanpassingen zal het gemakkelijker worden om in zonne-energie te investeren als burger of als bedrijf.


Het programma kwaliteitsborging zonne-energiesystemen geeft antwoord op een Europese plicht uit de Duurzame Energierichtlijn. Europa stelt dat er een certificeringssysteem moet zijn voor duurzame energie, gericht op de kwaliteit van het installatiewerk. Europa vraagt dit niet voor niets: zowel de leden van Holland Solar als haar klanten vragen om duidelijke kwaliteitsgaranties in de markt.

Holland Solar voert de regie over dit programma, in samenwerking met Uneto-VNI en AgentschapNL. Kopers van zonne-energiesystemen met dit certificaat weten dan dat de installatiekwaliteit goed is. Hierdoor zal het vertrouwen in zonne-energie geborgd blijven.


Verder worden de procedures voor het toepassen van zonne-energie voor burgers en bedrijven vereenvoudigd. Momenteel is het onduidelijk voor een particulier waar je aan moet denken als je zonnestroom in het net wilt stoppen. Holland Solar zal samen met de netbeheerders werken aan het toegankelijker maken van deze informatie, zodat het salderen met het eigen energieverbruik zonder problemen verloopt en de particulier rendement kan halen. Het oplossen van knelpunten bij de vergunningsprocedure bij toepassen zonne-energie bij monumenten en beschermd stadsgezicht is ook onderdeel van de GreenDeal met Holland Solar. Dit loopt in de gemeentelijke praktijk vaak onduidelijk voor de aanvragers. Vanuit het Rijk zal men met een uniforme richtlijn werken voor gemeenten.


Met het oplossen van deze knelpunten zal er een betere marktwerking ontstaan, iets dat Holland Solar met grote interesse zal volgen en de betrokken ministeries bij zal adviseren.


Het verzoek van Holland Solar om binnen een GreenDeal groepen burgers toe te staan gezamenlijk te leveren aan het net, kon niet gehonoreerd worden door de overheid. Holland Solar vindt echter onverminderd dat het salderen door groepen, zonder heffing van energiebelasting, mogelijk moet worden op zo kort mogelijke termijn. Dat zou de ontwikkeling van decentrale duurzame energie, en daarmee de groene economie, een enorme boost geven. Holland Solar wil marktpartijen verder uitdagen om initiatief te nemen tot het toepassen van zonnestroom op geluidsschermen. De tweede kamer heeft hiertoe opgeroepen met een motie om energieopwekking op geluidsschermen toe te passen. Het ministerie geeft aan dit in een GreenDeal te willen afspreken. 

Voor meer informatie:
Amelie Veenstra 06 10151553
Beleidsmedewerker Holland Solar
amelie.veenstra@hollandsolar.nl
www.hollandsolar.nl
hollandsolar@hollandsolar.nl


Over Holland Solar

Holland Solar is de Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie. De ongeveer 100 bij Holland Solar aangesloten leden zijn actief op het gebied van zonnestroom, het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen, en op het gebied van zonnewarmte, een technologie die zonnestraling benut om te verwarmen. Onder de leden zijn bedrijven die zonne-energieproducten leveren, en organisaties en bedrijven die diensten verlenen ter ondersteuning van de toepassing van zonne-energie. Holland Solar is aangesloten bij de Duurzame Energie Koepel.

Website: www.hollandsolar.nl.