PV LEGAL publiceert aanbevelingen voor het wegnemen van belemmeringen rond de toepassing van PV systemen.

Het Europees project PV LEGAL presenteert nieuwe oplossingen voor de vermindering van bureaucratische barrières en voor het stroomlijnen van administratieve procedures die vandaag de dag nog de groei van PV zonne-energie als belangrijke hernieuwbare energiebron verstikken.


Utrecht, 7 september 2011 –Het gebruik van fotovoltaïsche (PV) elektriciteit heeft in de afgelopen jaren in veel landen een opmerkelijke groei doorgemaakt, maar door bureaucratische barrières blijft het onmogelijk om het volledig potentieel van de zon als energiebron te benutten. In een nieuwe publicatie doet het Europese PV LEGAL project concrete aanbevelingen voor de vermindering van administratieve belemmeringen ten behoeve van een succesvollere planning en realisatie van PV systemen.

"Veel landen over de hele wereld erkennen het potentieel van zonne-energie en zijn actief bezig met de uitvoering van strategieën voor de ontwikkeling van de markt," zegt Marie Latour, adviseur nationaal beleid voor de Europese fotovoltaïsche industrie belangenorganisatie (EPIA), één van de partners in de PV LEGAL project. "Echter in veel EU-landen is een aanzienlijke verbetering van de administratieve processen en procedures nog steeds hard nodig. Zonder deze aanpassingen in sommige delen van Europa kan de planning en realisatie van een PV-systeem en de koppeling aan het elektriciteitsnet verscheidene jaren duren."

De nieuwe PV LEGAL publicatie, "Key recommendations", definieert procedures en stelt manieren voor om de barrières te verwijderen en netkoppeling van PV systemen te vereenvoudigen.

Enkel door vermindering van administratieve belemmeringen kan PV zijn volledige potentieel bereiken en concurreren in de markt voor energie," zei Thomas Chrometzka van BSW-Solar (de Duitse zonne-energie belangenorganisatie) en coördinator van het project. "Door het identificeren van de belangrijkste bureaucratische barrières voor de succesvolle implementatie van PV en het formuleren van concrete aanbevelingen om ze te verwijderen, biedt PV LEGAL een uitgebreide verzameling van oplossingen ter verbetering van wettelijke en administratieve kaders."

De EU-richtlijn voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen geeft voor elke lidstaat bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie in 2020 en bevat sterke bepalingen over de vermindering en de vereenvoudiging van administratieve belemmeringen en over de toegang tot het elektriciteitsnet voor hernieuwbare energiesystemen. Door de volledige uitvoering van de richtlijn door alle lidstaten kunnen veel van de door het PV LEGAL consortium vastgestelde barrières worden opgelost.

De belangrijkste barrières zijn onder andere: toelatingsprocedures en technische normen voor netkoppeling, en capaciteitsproblemen van het net. Voor elke barrière maakt het PV LEGAL rapport concrete aanbevelingen voor het stroomlijnen en verbeteren van de procedures.

De aanbevelingen omvatten onder andere: 

  •  Afslanken en passend maken van uitvoeringsprocedures en een “one-stop-shop” procedure voor alle benodigde vergunningen en toestemmingen
  •  Vaststellen van termijnen binnen procedures.
  •  Betrekken van de PV-industrie in organen die belast zijn met de vaststelling van technische normen.
  •  Technische normen en regelgeving betreffende netkoppeling bindend en exclusief maken.
  •  Stroomlijnen van netkoppelingsprocedures en het instellen van sancties bij het niet naleven van de termijnen.
  •  Serieuze aanpak van problemen in de netcapaciteit op basis van een beoordeling van de kosten, voordelen en het potentieel voor uitbreiding en verbetering van het elektriciteitsnet, en de ontwikkeling van strategische netconcepten rekening houdend met het potentieel van te koppelen hernieuwbare energie. 

De nieuwe publicatie is beschikbaar via: http://www.pvlegal.eu/fileadmin/free/PVLEGAL-Key_recommendations-short_version-Sept_2011.pdf

PV LEGAL informatiebronnen

• Een database met analyses van wettelijke en administratieve processen in 12 EU landen (BG, CZ, D, E, F, GR, I, NL, PL, P, SI, UK) is beschikbaar in een uitgebreide PV LEGAL database : http://www.pvlegal.eu/database.html.

• Aanbevelingen voor de 12 EU landen voor verbeteringen op nationaal en regionaal niveau zijn beschikbaar via. http://www.pvlegal.eu/results/advisory-papers.html

• De laatste resultaten in elk land zijn beschikbaar op: http://www.pvlegal.eu/en/results/progresses.html

Over PV LEGAL:
Het PV LEGAL project wordt met steun van de Europese Commissie (Intelligent Energy for Europe program) uitgevoerd door een groep van 13 nationale PV-brancheorganisaties, de belangenorganisatie voor de Europese PV industrie (EPIA) en Eclareon Management Consultants. Het project heeft als doel de bureaucratische barrières voor de ontwikkeling van PV installaties in Europa te verminderen.

De deelnemende organisaties zijn:
- BSW-Solar, German Solar Industry Association (projectcoördinator)
- APESF, Portuguese Photovoltaic Industry Association
- ASIF, Spanish Photovoltaic Industry Association
- Assosolare, Italian Photovoltaic Industry Association
- BPvA, Bulgarian Photovoltaic Association
- CZREA, Czech Renewable Energy Association
- ENERPLAN, French Solar Energy Industry Association
- HELAPCO, Hellenic Association of Photovoltaic Companies
- Holland Solar, Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie
- PTPV, Polish Society for Photovoltaics
- Micropower Council, UK Association for micropower generation
- SER, French Renewable Energy Industry Association
- ZSFI, Slovenian Photovoltaic Industry Association
- EPIA, European Photovoltaic Industry Association
- Eclareon Management Consultants

Informatie voor de pers:

Holland Solar is de branchevereniging voor zonne-energie in Nederland. Al meer dan 25 jaar zet Holland Solar zich in voor een duurzame wereld door het stimuleren van zonne-energie. De branchevereniging geeft voorlichting over zonne-energie en is een kennisdeler. Holland Solar is het aanspreekpunt voor de markt, de nationale overheid en lokale overheden. De branchevereniging telt ruim 100 leden, van producenten tot leveranciers, van architecten tot adviseurs.

 
Contact:
Communicatie manager
hollandsolar@hollandsolar.nl