UTRECHT Bijna twee jaar na de start van het PV LEGAL project worden de positieve resultaten van dit EU project in verschillende landen zichtbaar.

Het PV LEGAL project heeft geresulteerd in een verbetering van de wettelijke en administratieve regelgeving voor de ontwikkeling van photovoltaïsche (PV) systemen in onder andere Griekenland en Slovenië. In Griekenland is sinds afgelopen zomer de regelgeving voor de toepassing van PV systemen op woningen vereenvoudigd. Zo zijn de vele procedures teruggebracht tot één administratieve stap door de introductie van het one-stop-shop principe, mogen systemen nu ook geplaatst worden op de eilanden en is de regelgeving voor de plaatsing op een monumentaal gebouw vereenvoudigd. In Slovenië is de belangrijkste barrière voor de ontwikkeling van de markt weggenomen door het verwijderen van de noodzaak van een bouwvergunning voor PV systemen tot 1 MegaWatt.

Anderzijds is gebleken dat in landen zoals Spanje en Tsjechië de procedures juist zijn verslechterd en het momenteel zelfs soms onmogelijk is om nieuwe PV systemen op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Deze barrières lijken opzettelijk door de nationale autoriteiten te zijn geïntroduceerd om de verdere ontwikkeling van de PV markt te vertragen of mogelijk zelfs te stoppen.

Vandaag publiceert het PV LEGAL consortium een nieuwe update van haar bevindingen. De bijbehorende PV LEGAL database geeft voor Nederland en 11 andere Europese landen een omvangrijk overzicht van de situatie rond administratieve barrières die de ontwikkeling van PV tegenhouden. De database geeft een realistisch beeld van de stappen die projectontwikkelaars en installateurs moeten doorlopen om PV systemen te realiseren, zowel voor toepassing op woningen, commerciële en industriële gebouwen en grootschalige implementatie in het open veld. Voor elk van deze drie toepassingsgebieden geeft de database een gedetailleerde beschrijving van de procedures, wettelijke verplichtingen en oplossingen, looptijd en kosten. De database is de meest omvangrijke openbaar beschikbare gegevensbron, een ideaal hulpmiddel voor projectontwikkelaars en installateurs, maar ook voor netbeheerders en nationale en Europese beleidsmakers.

Projectpartner Holland Solar, de brancheorganisatie voor zonne-energie in Nederland, heeft aan de hand van de bevindingen uit het project voor Nederland duidelijke aanbevelingen voor de verbetering van wettelijke regelgeving en administratieve procedures geformuleerd. “Indien beleidsmakers en netbeheerders deze aanbevelingen zouden opvolgen kunnen vele onnodige barrières eenvoudig worden opgelost, waardoor de kosten van stimuleringsregelingen kunnen worden verlaagd en de ontwikkeling van de toepassing van PV kan worden versneld”, aldus Arthur de Vries, bestuurslid van Holland Solar.

PV LEGAL informatiebronnen

 • Een analyse van wettelijke en administratieve processen in 12 EU landen (BG, CZ, D, E, F, GR, I, NL, PL, P, SI, UK) is beschikbaar in een uitgebreide PV LEGAL database. Zie http://www.pvlegal.eu/database.html.
 • De samenvatting van de analyse is beschikbaar in het PV LEGAL rapport (Engelstalig). Zie http://www.pvlegal.eu/results/status-reports.html.
 • Aanbevelingen voor de 12 EU landen voor verbeteringen op nationaal en regionaal niveau zijn beschikbaar via http://www.pvlegal.eu/results/advisory-papers.html.
 • De laatste resultaten in elk land zijn beschikbaar op http://www.pvlegal.eu/en/results/progresses.html.

Over PV LEGAL
Het PV LEGAL project wordt met steun van de Europese Commissie (Intelligent Energy for Europe program) uitgevoerd door een groep van 13 nationale PV brancheorganisaties, de belangenorganisatie voor de Europese PV industrie (EPIA) en Eclareon Management Consultants. Het project heeft als doel de bureaucratische barrières voor de ontwikkeling van PV installaties in Europa te verminderen.

Deelnemende organisaties

 •  BSW-Solar, German Solar Industry Association (projectcoördinator)
 •  APESF, Portuguese Photovoltaic Industry Association
 •  ASIF, Spanish Photovoltaic Industry Association
 •  Assosolare, Italian Photovoltaic Industry Association
 •  BPvA, Bulgarian Photovoltaic Association
 •  CZREA, Czech Renewable Energy Association
 •  ENERPLAN, French Solar Energy Industry Association
 •  HELAPCO, Hellenic Association of Photovoltaic Companies
 •  Holland Solar, Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie
 •  PTPV, Polish Society for Photovoltaics
 •  Micropower Council, UK Association for micropower generation
 •  SER, French Renewable Energy Industry Association
 •  ZSFI, Slovenian Photovoltaic Industry Association
 •  EPIA, European Photovoltaic Industry Association
 •  Eclareon Management Consultants

Informatie voor de pers
Holland Solar is de branchevereniging voor zonne-energie in Nederland. Al meer dan 25 jaar zet Holland Solar zich in voor een duurzame wereld door het stimuleren van zonne-energie. De branchevereniging geeft voorlichting over zonne-energie en is een kennisdeler. Holland Solar is het aanspreekpunt voor de markt, de nationale overheid en lokale overheden. De branchevereniging telt ruim 100 leden, van producenten tot leveranciers, van architecten tot adviseurs.

Contactpersoon voor de pers

Ingrid Essenburg
E-mail: hollandsolar@hollandsolar.nl
Tel.: 06 28 224 271