Oproep door beleidsmedewerker Amelie Veenstra van Holland Solar

Hooggeachte heer van der Ham en leden van de Kamercommissie Energie,

Holland Solar, brancheorganisatie voor de Nederlandse zonne-energie sector, vraagt aandacht voor het feit dat het Ministerie van EL&I het bij publicatie toegezegde budget van 20 miljoen euro voor het laatste jaar van de stimuleringsregeling duurzame warmte nog niet heeft vrijgeven. Holland Solar spreekt namens haar leden en branchegenoten die zonneboilersystemen leveren, haar grote zorg uit over het uitblijven van de vrijgave.

Ondanks vragen uit het AO Energie op 30 maart 2011, geeft de Minister aan dat consequenties van het nieuwe kabinetsbeleid op de regeling pas ergens voor de zomer duidelijk zal worden.

Dit is voor de branche zeer schadelijk. De markt blijft op slot met dit uitstel. Orders worden uitgesteld tot dat er meer duidelijkheid is over de continuering van de regeling. Dit betekent voor de branche dat er ontslagen zullen volgen en sommige bedrijven dreigen in ernstige financiële moeilijkheden te komen.

De ondertekenaars roepen de Minister, via de commissieleden, op tot het per direct vrijgeven van budget voor 2011 voor duurzame warmte.

Deze oproep wordt ondersteund door Techno Solar BV, Velux Nederland BV en FES BV.

Download de brief hier.