De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft voor de voorjaarsronde van de SDE+-regeling 2018 subsidieaanvragen ontvangen voor 4.369 zon-pv-projecten met een vermogen van 2,57 gigawattpiek en 35 zonthermieprojecten met een vermogen van 19 megawattth.

Zon-pv kent een aandeel van 96 procent van de totale aanvragen en claimt een budget van bijna 3 miljard euro. Voor zonthermie is 21 miljoen euro subsidie aangevraagd. Doordat het totaal aangevraagde subsidiebudget voor de gehele regeling slechts 5,3 miljard euro bedraagt, is nu al zeker dat het budget niet uitgeput zal raken. Bovendien heeft RVO.nl al laten weten dat diverse aanvragen zullen vervallen. Dit omdat RVO.nl eerder organisaties die nog geen beschikking of afwijzing hadden ontvangen voor hun subsidieaanvraag in de najaarsronde van 2017, gevraagd hadden deze opnieuw in te dienen in de voorjaarsronde van 2018. RVO.nl heeft geen mededelingen gedaan over hoeveel aanvragen daadwerkelijk opnieuw – en dus dubbel – zijn ingediend.

RVO.nl beoordeelt op dit moment de aanvragen op basis van de eisen van de regeling en toetst de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid. Het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragen. Hierdoor zal de uitslag van de voorjaarsronde 2018 nog voor de zomer bekend zijn.