UTRECHT Europese zonne-energieassociaties pleiten voor het verwijderen van administratieve barrières en voor het vereenvoudigen van de koppeling van PV systemen op het elektriciteitsnet in Europa.

Gedurende de afgelopen maanden hebben de partners van het PV LEGAL project een roadshow met conferenties in Italië, Duitsland, Spanje, Griekenland, Slovenië, Frankrijk en Polen gehouden. De conclusies van elk van deze conferenties zijn identiek: ‘De lange en inefficiënte administratieve processen leveren onnodige kosten op voor de gemeenschap en betekenen een serieuze barrière voor de ontwikkeling van de fotovoltaïsche (PV) markt’, aldus Thomas Chrometzka, hoofd International Affairs van BSW-Solar, de Duitse zonne-energieassociatie, en coördinator van het PV LEGAL project.

Het PV LEGAL rapport toont duidelijk aan hoe omslachtige administratieve processen de ontwikkeling van PV projecten onnodig kunnen vertragen en de kosten van PV projecten verhogen. Zo bedraagt het voldoen aan wettelijke en administratieve verplichtingen voor de realisatie van een klein PV systeem (segment A in figuur 1) bijna 40% van de totale kosten voor een PV project in Spanje. In Nederland bedragen deze kosten ruim 21 %, nog steeds te veel in vergelijk met de 7% in Duitsland.

De bevindingen in het rapport tonen aan dat van de 12 onderzochte EU landen Duitsland de snelste administratieve procedures heeft voor het realiseren van een PV project. Voor kleine residentiële PV systemen volstaat daar een administratief proces van minder dan 1 maand. In Nederland vergt dit in veel gevallen zelfs 8 maanden.

De PV LEGAL projectpartners ontwikkelen momenteel voor elk deelnemend land een pakket van gedetailleerde aanbevelingen om deze processen te verbeteren. De aanbevelingen komen beschikbaar op het moment dat de Europese Commissie een analyse start van de nationale actieplannen voor Hernieuwbare Energie van de 27 EU lidstaten. De aanbevelingen worden in het Engels en in de nationale taal gepubliceerd, en dragen concrete oplossingen aan voor de bestaande onnodige knelpunten van administratieve processen en bij netkoppeling.
De aanbevelingen komen voort uit de analyse van de praktijkervaring van de verschillende nationale partners binnen het project. ‘Door het bundelen van deze unieke ervaring over administratieve processen en netkoppeling van PV systemen op EU niveau, hopen we dat de nationale overheden en netbeheerders, maar ook de Europese Commissie, de implementatie van deze aanbevelingen serieus zullen overwegen’, besluit Marie Latour, National Policy Advisor van de Europese PV industrie associatie (EPIA).

PV LEGAL informatiebronnen

 • Een analyse van wettelijke en administratieve processen in 12 EU landen (BG, CZ, D, E, F, GR, I, NL, PL, P, SI, UK) is beschikbaar in een uitgebreide PV LEGAL database. Zie http://www.pvlegal.eu/database.html.
 • De samenvatting van de analyse is beschikbaar in het PV LEGAL rapport (Engelstalig). Zie http://www.pvlegal.eu/results/status-reports.html.
 • De resultaten van de roadshow met de 7 nationale conferenties (D, E, F, GR, I, PL, SI) is te downloaden op de PV LEGAL website: http://www.pvlegal.eu/events/national-forums.html.
 • Aanbevelingen voor deze 7 EU landen voor verbeteringen op nationaal en regionaal niveau zijn beschikbaar in Engels. Zie http://www.pvlegal.eu/results/advisory-papers.html.

Over PV LEGAL
Het PV LEGAL project wordt met steun van de Europese Commissie (Intelligent Energy for Europe program) uitgevoerd door een groep van 13 nationale PV-brancheorganisaties, de belangenorganisatie voor de Europese PV industrie (EPIA) en Eclareon Management Consultants. Het project heeft als doel de bureaucratische barrières voor de ontwikkeling van PV installaties in Europa te verminderen.

Deelnemende organisaties

 • BSW-Solar, German Solar Industry Association (projectcoördinator)
 • APESF, Portuguese Photovoltaic Industry Association
 • ASIF, Spanish Photovoltaic Industry Association
 • Assosolare, Italian Photovoltaic Industry Association
 • BPvA, Bulgarian Photovoltaic Association
 • CZREA, Czech Renewable Energy Association
 • ENERPLAN, French Solar Energy Industry Association
 • HELAPCO, Hellenic Association of Photovoltaic Companies
 • Holland Solar, Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie
 • PTPV, Polish Society for Photovoltaics
 • Micropower Council, UK Association for micropower generation
 • SER, French Renewable Energy Industry Association
 • ZSFI, Slovenian Photovoltaic Industry Association
 • EPIA, European Photovoltaic Industry Association
 • Eclareon Management Consultants

Informatie voor de pers
Holland Solar is de branchevereniging voor zonne-energie in Nederland. Al meer dan 25 jaar zet Holland Solar zich in voor een duurzame wereld door het stimuleren van zonne-energie. De branchevereniging geeft voorlichting over zonne-energie en is een kennisdeler. Holland Solar is het aanspreekpunt voor de markt, de nationale overheid en lokale overheden. De branchevereniging telt ruim 100 leden, van producenten tot leveranciers, van architecten tot adviseurs.

Contactpersoon
Ingrid Essenburg
E-mail: hollandsolar@hollandsolar.nl
Tel.: 06 28 224 271