Betreft: oproep aan kamerleden Vaste Kamercommissies BZK en EL&I, verheldering over toegezegde middelen regeling Duurzame Warmte 2008-2011.

Geacht kamerlid,

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de zonnewarmtebranche in het ongewisse over wanneer de toegezegde financiering voor 2011 van de regeling Duurzame Warmte beschikbaar gesteld wordt (deze regeling valt onder “gebouwde omgeving”). “Elk moment” kan al maanden opgemaakt worden uit de berichtgeving van Agentschap NL. Een aanvraag indienen kan wel. De uitvoerder van de regeling weet al evenmin waarom de publicatie op zich laat wachten.
Deze regeling staat in het “Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen” dat eind juni 2010 is aangeboden aan de Europese Commissie. De Subsidie Duurzame Warmte is sinds 2008 van kracht en loopt tot en met eind 2011. Het blijft onduidelijk waarom de door het kabinet toegezegde € 20 miljoen voor 2011 op zich laat wachten. Dit veroorzaakt onrust en vertraging in de markt.

De sector wil graag meedenken over nieuw beleid voor de toekomst. Want zoveel is duidelijk: het vaststellen van een regeling en vervolgens uitstellen van toegezegde subsidies maakt de sector zeer kwetsbaar. Burgers die zelf duurzame energie willen opwekken wordt het moeilijk gemaakt. Holland Solar neemt aan dat dat niet de bedoeling is van minister Donner en minister Verhagen.

Door het uitblijven van publicatie stopt de verkoop van zonneboilers in Nederland. Veel burgers willen graag een zonneboiler. Dit is te merken aan de recordaantallen van zo'n 12.000 installaties per jaar. De Nederlandse zonnewarmtesector komt hierdoor goed op stoom! Dit betaalt zich uit met een toename van 7 miljoen CO2 reductie per jaar. Ons totale energieverbruik in Nederland gaat voor 50% naar warmte. Voor een duurzame energievoorziening is duurzame warmte en dus zonnewarmte onmisbaar.

Kopers wachten logischerwijs tot de inmiddels bekende subsidie er weer is. De angst is dat particulieren, die al verplichtingen zijn aangegaan, straks met een flinke financiële strop komen te zitten. De bedrijven raken momenteel door uitstel en afstel van bestellingen in ernstige problemen, melden leden van Holland Solar.

Holland Solar maakt zich ernstig zorgen over deze gang van zaken en vraagt kamerleden hierover opheldering te vragen aan de minister(s).

Holland Solar vraagt om het versneld en met terugwerkende kracht openstellen van de regeling Duurzame Warmte voor 2011, met een bedrag van de toegezegde 20 mljoen euro, zodat aanvragen snel toegekend kunnen worden en we dit jaar weer een extra 7 miljoen kilo vermeden CO2 uitstoot kan worden bijgeboekt.

Uiteraard gaat Holland Solar graag met het ministerie het gesprek aan over nieuwe vormen van stimuleringsbeleid na 2011.

Contactpersoon
Amelie Veenstra (beleidsmedewerker)
E-mail: Amelie.Veenstra@hollandsolar.nl
M: 06 10 15 15 53