Het National Solar Trendrapport is het jaarlijkse marktrapport over en voor de Nederlandse zonne-energiesector en is uitermate handig voor ondernemingen, belangenorganisaties, ambtenaren en politici die diepgaand inzicht willen krijgen in ontwikkelingen en trends binnen deze sector. Niet voor niets wordt het rapport veel in de branche gelezen en door de voorzitter van het Energieakkoord, Ed Nijpels, als 'onmisbaar' betiteld. 

Kijk voor meer informatie en het downloaden van het volledige rapport op: http://www.solarsolutions.nl/download/