Holland Solar luidt de noodklok over de negatieve gevolgen voor zonnestroom ten gevolge van de aanstaande aanpassing van de SDE+-regeling. Veel dakgebonden projecten dreigen nu niet tot ontwikkeling te kunnen komen. Mkb-bedrijven, agrariërs en energiecoöperaties zullen afzien van zonnestroomprojecten. Lopende voorbereidingen van projecten worden met deze wijziging tenietgedaan. De aanpassing komt te snel en is nog onvoldoende doordacht. En dat terwijl juist zonne-energie nog een eindsprint kan maken tot 2020. De interesse en investeringsbereidheid in zonnestroom groeit. De minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wordt met klem gevraagd deze aanpassing terug te draaien of uit te stellen.

Hoger correctiebedrag bij eigen verbruik
Holland Solar is fel tegenstander van de invoering van een nieuw, hoger correctiebedrag in de SDE+ voor het eigen verbruik bij zonnestroomprojecten. Dit was ook de eindconclusie van een spoedberaad over de SDE+-regeling 2018 dat Holland Solar op 10 januari j.l. organiseerde. Circa 80 bedrijven actief in de zonne-energiesector woonden deze bijeenkomst bij.

Veel ondertekenaars
Deze groep bedrijven heeft de energiewoordvoerders van de Tweede Kamer hierover een brandbrief gestuurd. Deze is mede ondertekend door ODE Decentraal, UNETO-VNI en veel actieve bedrijven in SDE+ projecten, zoals banken, juristen, projectontwikkelaars en groothandels. Zij doen gezamenlijk met de branchevereniging een dringend beroep op de Kamerleden om minister Wiebes in het aanstaande Algemeen Overleg Energie op 18 januari af te laten zien van de voor zonnestroom nadelige wijzigingen in de SDE+-regeling.

Alle daken nodig
Juist de zonne-energie sector kan bij ongewijzigd beleid een eindsprint realiseren voor de duurzame-energiedoelen in 2020. Het benutten van de nog grotendeels lege daken in Nederland is daarbij wel nodig. Dat vraagt om een betrouwbare overheid, helder beleid en continuïteit in uitgangspunten in de SDE+-regeling. Onze achterban vraagt zich verder af welk probleem deze wijziging oplost. Het tendersysteem doet immers zijn werk: projecten worden scherp ingeschreven omwille van een hogere gunningskans. Het weg laten vallen van het verhoogd correctiebedrag voor eigen verbruik leidt dus niet tot een hoger budgetbeslag per opgewekte kilowattuur.

Oproep aan Tweede Kamer
In een kamerbrief heeft minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat aangegeven dat de meerderheid van pv-projecten nog steeds rendabel zijn in de SDE+ 2018 en is van mening dat de wijzigingen die hij doorvoert dus geen negatieve gevolgen zullen hebben voor de ontwikkeling van zon-pv.
Holland Solar pleit bij fracties voor het indienen van een motie om af te zien van het verhoogde correctiebedrag voor het eigen verbruik en beter onderzoek te doen naar de effecten van een dergelijke fundamentele aanpassing.

Meer uitleg
In het voorstel voor de SDE+-regeling 2018 zijn aanpassingen gedaan voor zon-pv en zonthermie; zowel correctiebedragen en basisbedragen zijn aangepast. Het eigen verbruik krijgt een ander correctiebedrag dan het leveringsdeel. Ook worden projecten onder en boven de 1 megawattpiek anders behandeld. Holland Solar pleitte eerder in de consultatie namens de gehele branche al om géén fundamentele aanpassingen in correctiebedragen door te voeren in de SDE+ voor zon-pv. 

Lees ook
Artikel Solar Magazine brief Wiebes 16 januari 2018 
Artikel Solar Magazine over noodklok Holland Solar SDE+  2018
Brief aanbieding SDE+ 2018 aan Tweede Kamer
Antwoorden van Minister Wiebes op vagen in schriftelijke ronde SDE+ 2018