De markt voor zonneboilers is in 2017 wederom fors gegroeid ten opzichte van vorig jaar. De particulieren ISDE aanvragen groeide 48% en zakelijke 53% ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit ISDE cijfers die RVO beschikbaar stelde aan Holland Solar.

In 2016, met de introductie van de ISDE subsidie, was al groei te zien. Deze groei lijkt nu versterkt door te zetten in 2017, mede door de verhoging van de subsidies in 2017 en de grotere bekendheid van de regeling. Kleine systemen met minder dan 5 m2 collectoroppervlak worden het meest verkocht. De totale markt voor zonneboilers, zonneboilercombi’s en grote systemen met oppervlakte van 10 m2 tot 100 m2 groeit.

Grootschalige (commerciële) partijen omarmen zonneboilers
Naast aantrekkende verkopen door W-installatiebedrijven is ook de trend zichtbaar dat grootschalige (commerciële) partijen zoals energiemaatschappijen, energiecorporaties en ook zon-PV partijen zich bezig (gaan) houden met zonnewarmte systemen. Veelal bieden de partijen zonneboilers, warmtepompen en zon-PV vanuit het assortiment aan.

“74% van de Nederlanders wil een zonneboiler”
Dat zonneboilers bij particulieren steeds populairder worden blijkt uit recent onderzoek door Motivaction in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daaruit blikt dat maar liefst 74% van de Nederlanders bereid is te investeren in een zonneboiler systeem.

Zonneboilers voor gasloze en energieneutrale woningen en duurzame renovatie
De zonneboilermarkt groeit in de zakelijke sector waaronder renovatie en nieuwbouw. Zonnewarmte wordt mede door de ISDE propositie vaker meegenomen in energiezuinige nieuwbouwconcepten zoals NOM, EPC-0 en grootschalige duurzame renovatieprojecten van wooncorporaties. Voor de laatstgenoemde doelgroep mag de ISDE subsidie zelfs gestapeld worden met de STEP subsidie voor labelverbetering. Zonnewarmte is daarmee een zeer interessante maar ook stabiele investering voor wooncorporaties. Andere zichtbare trend is dat zonnewarmte steeds meer wordt gecombineerd met andere duurzame warmte opwekkers zoals warmtepompen, biosmassa ketels en elektrische doorstromers met als bijkomend doel gasloos te worden.

“Freeriders” opmerking in NEV rapport 2017 onverklaarbaar
In de Nationale Energie Verkenning (NEV) 2017 die in oktober verscheen werd de opmerking gemaakt dat er voor ISDE technieken veel ‘freeriders’ zijn die ook zonder ISDE subsidie toch al hadden geïnvesteerd. Onder andere de zonneboilermarkt zou zonder de ISDE niet gegroeid zijn.
Bij onderzoek door Holland Solar en navraag bij ECN is deze opmerking onverklaarbaar. Alle statistieken (RVO, CBS en BRG) wijzen dan ook uit dat de markt voor zonnewarmte door de ISDE fors groeit.

Frisse wind in de sector
Een aantrekkende markt zorgt ook voor nieuwe ‘frisse’ partijen in de zonthermische sector. Dit is goed te zien aan de lange lijst van zonneboiler aanbieders op de ISDE apparatenlijst. Daarnaast wordt er ook meer geïnnoveerd zoals PVT panelen, bodemregeneratie, nokboilers en gekleurde gevelcollectoren.

ISDE 2018
Ook in 2018 is de regeling weer opengesteld. Het budget is verhoogd van €90 miljoen in 2017 naar €100 miljoen voor 2018. In 2018 kunnen ook overheidsinstanties gebruik maken van de regeling.

Voor zonneboilers zijn er enkele aanpassingen voor 2018:

  • De berekeningsmethode voor de opbrengst van zonneboilersystemen is aangepast waardoor de opbrengst realistischer wordt berekend. Consequentie is wel dat vergoeding per kWh in ongeveer dezelfde mate naar beneden is aangepast. Resultaat is dat subsidie ongeveer gelijk blijft of licht zal stijgen.
  • Voor systemen met een collectoroppervlak groter dan 10 m2 wordt in de formule voor de grondslag van de subsidie de term ‘IAM’ toegevoegd. Deze wijziging verbetert het gelijke speelveld tussen vlakke plaat en vacuümbuis collectoren. Om te voorkomen dat de prestaties van systemen met een vlakke plaat collector hierdoor verlaagd worden is tevens de factor 1215 vervangen door 1293. Dit betekent concreet dat de meeste vlakke plaat collectoren gelijk blijven en de vacuümbuizen verbeteren ten opzichte van 2017.