Met de ISDE stimuleert het kabinet de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen.

Na succesvolle openstelling in 2016 en 2017, stelt minister Wiebes ook 2018 de ISDE open en dit keer met een subsidieplafond van €100 miljoen. Zo laat hij weten in de kamerbrief. De regeling verbreed zodat ook gemeenten en provincies gebruik kunnen maken van de regeling.

Kamerbrief minister Wiebes 6 december 2017

Publicatie Staatscourant over de ISDE 2018