UTRECHT Burger loopt mogelijk miljoenen mis voor zonnewarmte door uitstelgedrag kabinet. De beloofde subsidie voor zonnewarmte 2011 blijft in de lucht hangen. Het is onduidelijk waar de door het kabinet toegezegde € 20 miljoen voor zonnewarmte blijft. Deze regeling staat in het “Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen” dat eind juni 2010 is aangeboden aan de Europese Commissie. De burger, de zonnewarmtesector en het klimaat zijn de dupe.

De burger wil zonnewarmte. Maar door het uitblijven van de beloofde subsidiegelden, is de verkoop van zonne-energie in Nederland vrijwel stil komen te liggen. Sterker nog: de kans bestaat dat particulieren die al verplichtingen zijn aangegaan, straks met een flinke financiële strop komen te zitten. Daarnaast lopen fabrikanten en installatiebedrijven van duurzame technieken nu het risico door annuleringen en het uitblijven van nieuwe opdrachten faillissement te moeten aanvragen of mensen te moeten ontslaan.

De subsidieregeling Duurzame Warmte voor particulieren is sinds 2008 van kracht en loopt tot en met eind 2011. Particulieren schaffen tegenwoordig graag een zonneboiler aan: per jaar worden zo'n 12.000 exemplaren geïnstalleerd, wat 7 miljoen kilo CO2 uitstoot voorkomt.

“Logische keuze, want met de zon kan je per euro de meeste energie opwekken. Vijftig procent van het totale energiegebruik in Nederland betreft gebruik van warmte. Er valt dus zeer veel te winnen, en veel landen doen dat al”, zegt Marcel Cloosterman, sectiehoofd zonnewarmte van Holland Solar. “Net nu de markt voor zonnewarmte zich goed ontwikkelt, ontstaat er wederom onzekerheid voor bedrijven en particulieren, door toekenning van de beloofde € 20 miljoen telkens uit te stellen. Dit schaadt de sector.”

Het huidige kabinet stelt op deze manier particulieren niet in staat zelf duurzame zonne-energie op te wekken. Dit terwijl de prijzen voor niet-groene energie voor particulieren jaarlijks fors stijgen en de prijzen voor zonne-energie juist dalen.

Amelie Veenstra, woordvoerder van Holland Solar: "Hierdoor wordt een serieus hardwerkende en innovatieve branche in de hoek gedrukt en voelt deze zich in de steek gelaten. De burger, de zonnewarmtebedrijven en het klimaat zijn de dupe. Met dit knipperlichtbeleid van soms wel subsidie en dan ineens niet, kan niemand iets voor elkaar krijgen. Bovendien komt deze duurzame technologie bij haar klanten in een negatief daglicht te staan.”

Het huidige kabinet bemoeilijkt hiermee ook het behalen van de afspraken met Europa: 14 procent duurzame energie in 2020. Bij voortzetting van dit beleid van steeds minder steun aan de burger om zelf duurzame energie op te wekken, zullen er steeds meer kolencentrales en kerncentrales moeten komen.

Zonne-energie heeft een groot potentieel in Nederland, maar het kabinet ontzegt de burger op deze manier een zonnige toekomst en blijkt bovendien een onbetrouwbare zakenpartner te zijn. Holland Solar roept de overheid en de politiek op om passende actie te ondernemen.

Burgers kunnen hun ontevredenheid laten merken door een mail te sturen naar meldpunt@hollandsolar.nl.

Over Holland Solar

Holland Solar is de Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie. De ruim 100 bij Holland Solar aangesloten leden zijn actief op het gebied van zonnestroom, het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen, en op het gebied van zonnewarmte, een technologie die zonnestraling benut om te verwarmen. Onder de leden zijn bedrijven die zonne-energieproducten leveren, en organisaties en bedrijven die diensten verlenen ter ondersteuning van de toepassing van zonne-energie. Website: www.hollandsolar.nl.

Over de Solar Days
Van 7 tot en met 15 mei 2011 organiseert Holland Solar voor Europa de Solar Days in Nederland. In Nederland zijn al circa 50 evenementen aangemeld voor dit grootse evenement waarin burgers, gemeenten, provincies en bedrijven intensief en enthousiast samenwerken. Naar verwachting worden tijdens de Solar Days minstens 150 evenementen georganiseerd.
Website: www.solardays.nl

Informatie voor de pers
Contactpersoon Holland Solar: Amelie Veenstra, woordvoerder van Holland Solar, tel.: 06-101 515 53, e-mail: amelie.veenstra@hollandsolar.nl

Contactpersoon Solar Days: Ingrid Essenburg, projectleider communicatie Solar Days, tel.: 06-282 242 71, e-mail: ingrid@bijzinnen.nl