Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de vormgeving van de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ in 2018.

In de bijlage een overzicht van de openstelling SDE+ 2018 in fases waarin een overzicht van de basisbedragen, basisenergieprijzen, voorlopige correctiebedragen en vollasturen per openstellingsfase en categorie voor de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie SDE+ in 2018.

Kamerbrief SDE+ 2018
Overzicht van de openstelling SDE+ 2018 in fases