In de najaarsronde van de SDE+ 2017 zijn 5.783 aanvragen ingediend met een budgetclaim van in totaal ruim € 9,9 miljard. Deze aanvragen worden op dit moment door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland behandeld. De projecten worden zorgvuldig beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid. Dit proces loopt in ieder geval tot begin volgend jaar. Dit schrijft de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, in een brief aan de Tweede Kamer.

Naar verwachting zijn er ruim voldoende projecten om het verplichtingenbudget van € 6 miljard volledig te beschikken. Het verplichtingenbudget houdt in dat de projecten die in de najaarsronde beschikt worden, in totaal gezamenlijk ten hoogste € 6 miljard aan subsidie kunnen ontvangen gedurende hun subsidie looptijd. De werkelijke kasuitgaven kunnen lager zijn en worden verspreid over deze looptijd en hangen af van de jaarlijkse marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie van projecten.

De SDE+ is gebaseerd op technologieneutraliteit. Alle toegestane technologieën dingen op basis van de kostprijs mee naar een deel van het budget. Hierdoor is vooraf niet bekend welk bedrag aan projecten met een bepaalde technologie zal worden toegekend. De concurrentie tussen technologieën en projecten zorgt er voor dat de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk zijn.

De najaarsronde SDE+ 2017 is in drie fases opengesteld. Doordat eerst de categorieën met een lage kostprijs (basisbedrag) in aanmerking komen voor subsidie, wordt met hetzelfde budget meer hernieuwbare energieproductie gerealiseerd. Onderstaande figuur toont het verloop van het aangevraagde budget per fase.

In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor ruim € 4,3 miljard aangevraagd voor met name projecten in de categorieën wind op land en geothermie. In de tweede fase (tot en met 11 cent/kWh) is het aangevraagd budget opgelopen tot € 7 miljard. In deze fase zijn vooral aanvragen binnengekomen op het gebied van zon-PV en biomassa. In de derde fase konden projecten tot en met 13 cent/kWh indienen. In deze derde en laatste fase zijn vooral aanvragen in de categorie zon-PV bijgekomen, in totaal 3095. In de derde en laatste fase is het aangevraagde budget opgelopen tot ruim € 9,9 miljard.

In totaal zijn er 5456 aanvragen voor Zon PV ingedined en 18 voor zonnewarmteprojecten. Het aangevraagde budget voor Zon PV is 3.968 mln en voor Zonnewarmte 131 mln. De meeste zon PV aanvragen gedaan zijn in de tweede en derde ronde en daarom is de kans groot dat een van deze projecten een deel geen beschikking zal ontvangen.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z15162&did=2017D31908