Met de titel ‘Grote daken vangen veel zon’ start de campagne, geinitieerd door Holland Solar, om bedrijven en instellingen met grote dakoppervlakten te bewegen zonnepanelen op hun dak te leggen. Zonnepanelen leveren belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Om voldoende duurzame stroom te produceren zullen er heel veel zonnepanelen nodig zijn en dit vraagt veel ruimte. Een goede benutting van de dakoppervlakten in Nederland kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Dit dubbelgebruik van grond is in onze kleine land nodig om niet te veel vrije ruimte te hoeven gebruiken voor grootschalige zonneparken. Het is daarom dat we een beroep willen doen op eigenaren van (grote) daken om deze te benutten voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor grote daken heeft de overheid een subsidie-instrument (SDE+) ontwikkeld, dat het ook aantrekkelijk maakt voor bedrijven en instellingen om te investeren in zonne-energie. Het is duidelijk dat het produceren van elektriciteit niet tot de hoofdtaken behoort van bedrijven en instellingen. Toch kan het voor hen profijtelijk zijn om dit te doen en de investering draagt ook bij aan een positief imago en een lagere CO2-footprint. U kunt als bedrijf of instelling zelf investeren, maar er zijn ook allerlei constructies waarbij andere partijen zonnestroominstallaties realiseren in operational lease of via het verhuren van daken.

Het dient een maatschappelijk belang dat zoveel mogelijk dakoppervlakte wordt gebruikt voor de productie van duurzame stroom met zonnepanelen. Voor zonnepanelen op uw dak heeft u in het algemeen geen vergunning nodig. De ronde SDE+ najaar 2017 start op 3 oktober, dan kunnen dakeigenaren subsidie aanvragen voor grotere zonne-energie projecten. Wij hopen dat u geïnspireerd zult worden om ook te zien op welke wijze uw daken kunnen bijdragen aan de productie van duurzame energie door gebruik te maken van de oneindige bron van energie, de zon!

Pilot campagne 'Grote daken vangen veel zon'
De campagne wordt geïnitieerd door Holland Solar in samenwerking met zonne-energie bedrijven en RVO, de uitvoeringsorganisatie van de subsidieregeling SDE+. Een pilot is in uitvoering en deze zal resulteren in tientallen referentieprojecten die op een campagnewebsite geplaatst worden. Met deze inspirerende voorbeelden kunnen eigenaars van daken worden aangesproken met de ondersteuning van diverse belangenverenigingen van dakenbezitters zoals garagehouders, zorginstellingen, agrariërs etc.

Ronde SDE+ najaar 2017
De ronde SDE+ najaar 2017 start op 3 oktober en vindt plaats in een viertal ronden met oplopende vergoedingen per kWh. Een aantal weken voor de openstelling van de najaarsronde kan de subsidieaanvraag als worden klaargezet. Zie hier de website van RVO voor nadere informatie over het indienen van SDE+ aanvragen.

Over de campagne kunt u contact opnemen met Saskia 't Hart via e-mail hollandsolar@hollandsolar.nl