Op 7 september hebben de 28 EU-lidstaten gestemd over de invoering van een nieuw Minimum Import Prijs-mechanisme wat geldt bij de invoer van zonnepanelen en cellen uit China. Het voorstel is hieronder te lezen. Dit is een herziend schema, in vergelijking met wat oorspronkelijk gepubliceerd was op 19 juli. In het voorstel staat een verlaging van de prijzen voor modules van ongeveer 2-3 cent (van startdatum tot einddatum)

De lidstaten hebben als volgt gestemd: 1 voor het voorstel; 13 tegen; 14 onthoudingen. In deze situatie is de Europese Commissie vrij om het voorstel goed te keuren, aangezien een meerderheid van de leden zich niet verzet heeft.

Dit betekent dat de prijsopgave (in de bijlage hieronder genoemd,) de nieuwe prijzen voor multi- en mono-cellen zullen zijn; evenals multi en mono modules. Het is nog niet duidelijk wat de exacte ingangsdatum zal zijn, maar het is waarschijnlijk dat deze vanaf oktober 2017 van toepassing zal zijn.