Holland Solar is tevreden dat er ook in de tweede helft van 2017 6 miljard euro beschikbaar is in de SDE+-regeling. Zonnepanelen zullen ook ongetwijfeld deze ronde een forse bijdrage leveren in de toewijzing, want de voorjaarsronde heeft bewezen dat zon-PV (met naar schatting 4000 toegekende projecten) inmiddels voldoende competitief is gebleken in SDE+.

Holland Solar zou graag zien dat er een differentiatie komt tussen projecten van meer dan 500 kW (of 250 kW) en kleinere meestal dakgebonden projecten. Er is namelijk een groot potentieel voor zonnepanelen op daken van bedrijfsmatig vastgoed, maar voor die kleinere projecten zijn de realisatiekosten per Wp in het algemeen hoger.

Dakgebonden projecten hebben geen omgevings- en/of bouwvergunning nodig en kunnen daarom snel worden gerealiseerd. Dit geldt wel voor grote (veld-)projecten.t In de najaarsronde 2017 van de SDE+ is om die reden de realisatietijd voor dakprojecten teruggebracht naar 18 maanden. Het lijkt realistisch om hieraan te kunnen voldoen, maar we roepen de RVO wel op om in voorkomende gevallen een soepel beleid te voeren met betrekking tot uitstel.

Alles overziende liggen er weer mooie kansen voor bedrijven en instellingen om door het leggen van zonnepanelen op hun daken een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Bovendien levert het met de SDE+-subsidie ook economisch rendement op. Onder het motto ‘grote daken vangen veel zon’ willen we bedrijven en instellingen oproepen om zonnepanelen op hun dak te plaatsen.