Woningcorporaties mogen in de servicekosten een vergoeding opnemen voor het gebruik van zonnepanelen. Dat heeft de Huurcommissie bepaald in de aangepaste versie van het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten. De corporaties kunnen de kosten voor de zonnepanelen dus buiten de huur om bij de huurder in rekening brengen.

In het Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten geeft de Huurcommissie duidelijkheid: zonnepanelen zijn roerende zaken en daarvoor mag de verhuurder in de servicekosten een gebruiksvergoeding berekenen. Voor onroerende zaken is dit niet mogelijk.

Onduidelijkheden
In het Beleidsboek blijven echter nog enkele vragen onbeantwoord. Aedes heeft deze onduidelijkheden aan de Huurcommissie voorgelegd

Bron: Vereniging van Woningcorporaties Aedes