Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers en sinds 1 juli 2017 ook voor  lagere gemeenten en provincies.

 

De ISDE in 2017

Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+. Daarin benoemde hij ook de plannen voor de ISDE 2017. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december 2016. Op 6 juni 2017 is de ISDE opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe publicatie treedt in werking met ingang van 1 juli 2017. Dit houdt in dat alle aanvraagen die per 1 juli 2017 worden ingediend, ook worden afgehandeld op basis van de publicatie van 6 juni 2017.

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen:

Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.

Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.

Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.

Voor alle aanvragen die op of na 1 juli binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regeling worden de wijzigingen uitgelegd.

Bron: RVO

Informatie voor particulieren die gebruik willen maken van duurzame warmte
Kijk voor een leverancier van duurzame warmte installaties op www.duurzamewarmte.nl