Het doel van de workshop was te bespreken of de grote zonthermische velden zoals in Denemarken ook in Nederland interessant zijn en kijken welke rol Nederlandse partijen kunnen spelen. Er was veel interesse voor de workshop en hij was snel vol met 50 deelnemers. De deelnemers waren: warmtebedrijven, zonnewarmteleveranciers, adviseurs en overheden. Een goede mix van de belangrijkste spelers op dit vlak.

Ontwikkelingen Denemarken
De workshop opende met een presentatie van Jan Erik Nielsen uit Denemarken over de ontwikkelingen in Denemarken waar nu al 1,3 miljoen m2 aan zonnecollectoren is opgesteld (2% van de stadsverwarming). Hij vond de Nederlandse SDE+-subsidie erg gunstig. In Denemarken worden de systemen zonder subsidie gerealiseerd. Tot nu toe zijn de meeste systemen buiten de grote steden ontwikkeld, omdat daar voldoende goedkope grond beschikbaar is.
Daarna gaf Gerrit Daalmeijer van Nuon een presentatie over de goede resultaten die ze hebben met het zoneiland in Almere (7000 m2). Hij vond dat dit project voor herhaling vatbaar is en Nuon wil hun ervaringen graag delen.

Subsidies
Het belang van warmteopslag bij dergelijke systemen werd door Teun Bokhoven toegelicht en hij gaf aan welk internationaal onderzoek er op dat gebied gebeurd en hoe je vanuit Nederland kan deelnemen. De subsidies vanuit de TKI Urban Energy aan te vragen.
Vervolgens heeft Robbert van Otterloo toegelicht hoe de SDE+ subsidie werkt en welke kansen er zijn voor zonthermische velden. In een voorbeeldberekening kwam hij tot een terugverdientijd van 6,5 jaar wat erg gunstig is. Hij adviseerde om voor grote velden tijdig met de vergunningen te beginnen en waar mogelijk de omwonenden te betrekken.

In de korte Pitches werd duidelijk van levaranciers als Arcon Sunmark en Zonneboilerpro kunnen betekenen en welke ervaring de adviseurs Iftechnology en PKzon hebben met respectievelijk warmteopslag en het drainback systeem. Ennatuurlijk gaf aan welke kansen zij zien voor zonthermische velden.

Algemene conclusies uit deze workshop:

  • De technologie is in Denemarken voldoende uitontwikkeld en geschikt voor Nederland.
  • De huidige SDE+-regeling maakt de business case voor grote zonnewarmtevelden interessant.
  • De beste kansen zijn er op plekken waar al een warmtenet ligt en er voldoende ruimte is. Dat is vaak buiten de grote steden.
  • Er zijn diverse Nederlandse partijen die al ervaring hebben met grote zonnewarmtesystemen, warmteopslag en advies op dit gebied.
  • Diverse websites van IEA en EU projecten geven veel praktische informatie over het realiseren van zonnewarmtesystemen voor stadsverwarming.
  • Voor verder ontwikkeling kunnen Nederlandse partijen via o.a. het IEA aansluiten bij de internationale ontwikkelingen en voor financiering van onderzoek biedt de TKI Urban Energy kansen.

Alle presentaties zijn te vinden op:
http://warmtenetwerk.nl/home/nieuws/nieuwe-news-page-46/

Informatie over grote zonnewarmtesystemen:
Het IEA Solar Heating and Cooling programma, task large scale solar heating:
http://task45.iea-shc.org/ en http://task55.iea-shc.org/
Het Europese project Solar District heating:
http://solar-district-heating.eu/
Met een mooie database: http://solar-district-heating.eu/ServicesTools/Plantdatabase.aspx  en www.solarheatdata.eu
Voor energieopslag het IEA programma Energy Storage:
https://iea-eces.org/
Subsidie: www.rvo.nl/sde

(verslag Lex Bosselaar, RVO.nl)