UTRECHT De Tweede Kamer wil dat alle nieuwe geluidsschermen (170 kilometer) in Nederland worden voorzien van energieopwekkende technieken. Afgelopen dinsdag nam zij daarover een motie aan. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie omarmde dit verzoek van de Kamer. Daarbij wist hij te melden dat dit geen zonnestroom kon worden omdat deze techniek oogverblindend zou zijn voor automobilisten.

Holland Solar, de Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie, vindt juist dat zonnestroom een zeer voor de hand liggende techniek is. Holland Solar is daarom blij dat de minister gaat zorgen dat geluidschermen worden ingezet voor energieopwekking. Amelie Veenstra, beleidsmedewerker van Holland Solar, stelt dat zonnestroom inderdaad een schitterende techniek is, die Nederland zal helpen om de CO2-doelstellingen te halen. Zonnepanelen lenen zich bij uitstek voor energieopwekking op geluidsschermen: simpel, stil en gemakkelijk in te passen. Bovendien is zonnestroom snel en ruim leverbaar en levert zonnestroom zeker 30 jaar stroom op. Zonnestroom heeft daarom een zeer interessant terugverdienmodel voor de langere termijn, wat kansen biedt voor onder andere groenfondsen.

Er is met zonnestroom op geluidsschermen al ervaring opgedaan, en er zijn nooit meldingen gemaakt van hinderende schitteringen van de zonnepanelen zelf, wee Veenstra. Dennis Gieselaar, directeur van Oskomera Solar Power Solutions en bestuurslid van Holland Solar, benadrukt dat hiermee nooit problemen zijn geweest. De branche heeft al lang het probleem van hinderlijke weerspiegeling opgelost door glas van speciale kwaliteit te gebruiken. Dit vangt zoveel mogelijk licht in en reflecteert juist minimaal. Dit verhoogt ook nog eens het rendement. Verder heeft de branche aan slimme beveiligingen gedacht om vandalisme of diefstal te voorkomen bij toepassing op geluidsschermen.

Veenstra vindt het daarom ook uitermate zorgwekkend dat de minister zich zo tegen de zonnestroomtechniek uitspreekt. Tenslotte is het een innovatieve groeiende branche met veel groene banen, die zich inzet voor een duurzame toekomst in Nederland. "Het vol leggen van de geluidsschermen van Nederland met PV techniek zou voor deze branche een prima invulling zijn voor de Greendeal: zo ontstaat meer volume en gaat de KWh prijs voor zonnestroom zakken. Hiermee maken we meters richting EU doelstellingen, precies wat de minister wil", aldus Veenstra. "Bovendien kan Rijkswaterstaat hiermee prachtig invulling geven aan haar eigen duurzame doelstellingen, zoals het duurzaam inkopen en CO2 reductie."

De stroom kan worden geleverd aan de aangrenzende gebouwen en ingevoed worden aan het stroomnet tegen redelijke en vaste rendementen. Een andere optie is om de stroom te benutten voor warmtepompen die samen met koude-warmteopslag het wegdek en de omringende gebouwen kunnen verwarmen. Dit zou een interessante besparing op de gladheidsbestrijding kunnen opleveren en voor verzekeraars minder uitkeringen aan autoschade betekenen.

De leden van Holland Solar gaan daarom graag in gesprek met minister Verhagen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu om passende oplossingen te vinden voor deze opgaaf. Holland Solar ziet een schitterend blauw randje langs de Nederlandse wegen komen!

Voor meer informatie: Amelie Veenstra 06 10 15 15 53.