Minister Kamp van Economische Zaken heeft vandaag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Erik Lysen, voormalig voorzitter van Holland Solar. Erik Lysen is benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Minister Kamp benadrukte de buitengewone verdienste die Erik Lysen heeft gehad bij de energietransitie en groei van duurzame energie. Door zijn kennis en inzet, betrokkenheid en samenbindende manier van werken heeft hij veel kunnen betekenen voor de verduurzaming van de energievoorziening.

Erik Lysen was voorzitter van Holland Solar in de periode van 2014 tot 2016 en was een van de founding fathers van de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie). De onderscheiding is tevens een erkenning voor de enorme bijdrage die Erik Lysen heeft geleverd bij de realisatie van vele innovatieve programma’s en projecten.
Naast zijn bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening is Erik ook actief betrokken bij vele buitenlandse zonne- en windenergieprojecten in verschillende ontwikkelingslanden.

Geheel volgens traditie was hij met een list naar den Haag gelokt – hij zou met Teun Bokhoven terugblikken op zijn commissie ervaringen, om het nieuwe beleid nóg beter te maken. Daar wilde hij graag aan meewerken.

Even was er het vermoeden dat hij onraad geroken had. Hij draagt zelden een stropdas, maar nu had hij er één om, en nog wel een heel bijzondere. Een Novem relatiegeschenk uit 1999, met een gedigitaliseerde foto van warmteverliezen uit een gebouw. Het bleek toeval; hij had alleen een das omgedaan omdat zijn gesprekspartner Teun Bokhoven, die ook in het complot zat en hem ophaalde, er ook een omhad.
Een prachtig moment toen hij de hal in stapte, en daar minister Kamp en zijn familie zag staan. Minister Kamp hield een mooie en warme toespraak, waarin hij ook wees op het enorme internationale gezag dat Erik heeft.

Onder luid applaus kreeg hij ‘de versierselen opgespeld’, zoals dat heet. Erik is vanaf nu ‘Officier in de Orde van Oranje Nassau’! Uit zijn impromptu dankwoord bleek wel dat hij zijn enthousiasme voor verduurzaming nog lang niet kwijt is.

Deze onderscheiding is een zeer terechte erkenning voor een uitzonderlijk pionier die mede de basis heeft gelegd voor de groei die de duurzame energiesector nu doormaakt.