De warmtesector staat voor grote uitdagingen; de uitfasering van aardgas, de verduurzaming van de warmtebronnen en de voortdurende dialoog met klanten, politiek en beleidsmakers over hoe deze uitdagingen waar te maken. Het is belangrijk dat de warmtebranche een feitelijk juist overzicht heeft van de sectoromvang en van de ontwikkelingen. We zijn een ervaren en ambitieuze sector die samen met stakeholders vorm gaan geven aan de energietransitie. Daar hoort een professioneel trendrapport bij, representatief en relevant.

Het initiatief voor het Nationaal Warmtenet Trendrapport is genomen door Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, HVC, NUON en Stadsverwarming Purmerend.

Op 19 april 2017 werd het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017 uitgereikt aan de heer Ed Nijpels, voorzitter van de SER Borgingscommissie Energieakkoord.

Hier is het Warmtenet Trendrapport gratis te downloaden