Het aantal zonne-energie projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe. Van de in totaal 4673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 4484 voor zonne-energie. Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd.

Minister Kamp: ‘Om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een van de belangrijkste instrumenten. Ik ben blij te zien dat het aantal projecten voor zonne-energie stijgt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie waren tot nu toe nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Deze ronde laat zien dat het enthousiasme voor zonne-energie toeneemt’.

Naast de aanvragen voor zonne-energie is er ook veel budget voor windenergie aangevraagd. Naar verwachting wordt rond de zomer bekend gemaakt welke projecten erkend worden.
Voor 2017 kan in twee rondes een beroep worden gedaan op de maatregel. Voor iedere ronde is 6 miljard beschikbaar.


Categorie        Aantal aanvragen   Tot. aangevraagd budget (in mln)  Max. aangevraagd vermogen (in MW)
Zon-PV                               4484                        € 3.210                                             2647
Windenergie                        74                           € 2.218                                              644
Biomassa warmte en WKK 65                           € 693                                                 285
Zonthermie                          27                           € 18                                                    26
Biomassa gas                     14                            € 651                                                 112
Waterkracht                        4                                € 9                                                      2
Geothermie                          4                             € 306                                                   91
Biomassa bij- en meestook 1                               € 28                                                    6