Zonne-energie opwekken op monumenten - dat moet toch kunnen!

Van een Leien Dakje is op zoek naar creatieve, inspirerende en uitvoerbare zonne-energie oplossingen voor onze historische daken. De competitie is een open oproep aan ruimtelijke ontwerpers, architecten, monumentenexperts, zonne-energie-experts, studenten, inwoners of andere geïnteresseerden om een ontwerp in te dienen voor een dakdeel van de monumenten Dat Bolwerck in Zutphen of de Blokhuispoort in Leeuwarden. In mei krijgen belangstellenden de kans de daken te bezichtigen tijdens een rondleiding.

Geïnteresseerden hebben tot medio september de mogelijkheid om een ontwerp in te dienen. Deelnemers maken kans op een geldprijs van in totaal €3.500. Op www.vaneenleiendakje.nl staat alle informatie over het competitieproces en de uitgekozen locaties.

De centrale vraag van de competitie luidt ‘hoe kun je het onbenutte dakoppervlak duurzaam gebruiken en tegelijkertijd het monumentale karakter van het pand behouden?’

Monumenten vragen om maatwerk en een aanpak die de monumentale waarde van een pand in ere houdt. Pandeigenaren kunnen vaak niet de standaardmaatregelen gebruiken om monumentale gebouwen energiezuiniger te maken met zonne-energie. De zichtlocatie van monumenten, waardevolle historische dakbedekking en/of ligging binnen een beschermd stadsgezicht maken dat de standaard oplossingen vaak niet voldoen. Historische binnensteden zoals Zutphen en Leeuwarden zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie waar energievraag en -aanbod zo dichter bij elkaar kunnen komen.

De competitie Van een Leien Dakje gelanceerd door netwerkbedrijf Alliander, BOEi, Wijnhuisfonds, Nudge en de gemeenten Zutphen en Leeuwarden. Met de competitie zoeken zij naar innovatieve, ambitieuze en realiseerbare zonne-energie oplossingen voor monumentale panden.