Holland Solar heeft met veel enthousiasme kennisgenomen van de resultaten van de SDE+ najaarsronde 2016. Deze laat een groot aantal toekenningen voor zon-PV projecten zien. Samen met de voorjaarsronde is er in 2016 in totaal voor 1,15 GW zonnestroom vermogen toegekend. Een historisch moment voor de zon-PV.

Eind 2016 stond er naar schatting 1,8-2 GW PV-vermogen opgesteld in Nederland. Als de toegekende projecten van 2016 allemaal tot uitvoering komt zal er bijna 1 TWh zonnestroom extra worden geproduceerd, equivalent aan het verbruik van 300.000 huishoudens!

Zonnewarmte
In deze SDE+ najaarsronde zijn er 17 beschikkingen aan zonnewarmteprojecten toegekend, goed voor 17,31 megawatt aan opgesteld vermogen. Dit gaat om diverse grote projecten, veelal aanvragen van kassen- en landbouwbedrijven.

De SDE regeling is aangescherpt ten opzichte van eerdere jaren. Een van de maatregelen is dat in steeds meer gevallen een aanvrager een uitgebreide haalbaarheidsstudie met financiële onderbouwing bij zijn aanvraag moet meesturen. De verwachting is daarom dat mede daardoor de realisatie van projecten in de komende jaren verbetert. De projecten moeten binnen drie jaar in uitvoering zijn. Als sector werken we actief mee aan een goede realisatiegraad.

Voor 2017 zijn de vooruitzichten voor zon-PV in relatie tot de SDE+ bijzonder goed. Niet alleen is er veel SDE+ budget beschikbaar (12 miljard euro), maar de verwachting is dat technieken die tot nu toe veel van de subsidie toegekend kregen, zoals mee- en bijstook van biomassa, minder een beroep zullen doen op de SDE+ in 2017.

Dat is niet alleen goed nieuws voor de energietransitie, maar zeker ook voor de zonnestroom branche.

 

Meer informatie over de nieuwe ronde SDE+ op de website van RVO