Minister Kamp ondersteunt de noodzaak voor een goede investeringszekerheid voor zonnepanelen voor consumenten

 

Holland Solar is blij met de brief die minister Kamp naar de kamer stuurde over de voorzetting van stimulering van lokale duurzame energieopwekking na 2020. De uitgangspunten voor de voortzetting bieden een gunstig perspectief voor particulieren die nu en in de toekomst willen investeren in zonnepanelen. We zijn verheugd dat de minister onderkent dat burgers met zonnepanelen zelf op relatief eenvoudige wijze een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie, en dat dit het bewustzijn over en draagvlak voor de energietransitie vergroot. Hij ziet daarin een belangrijke reden om de ondersteuning van investeringen in lokale hernieuwbare energieproductie nu en in de toekomst voort te zetten.

Hoe de regeling er vanaf 2020 uit kan komen te zien verwacht Kamp in het voorjaar bekend te maken. De minister doet in zijn brief ook een expliciete uitnodiging om met voorstellen te komen voor een verbetering van de huidige regeling en deze door te laten rekenen door ECN. Holland Solar en NVDE werken momenteel hard aan een breed gedragen voorstel voor een regeling die een aantal beperkingen en risico’s van de huidige salderingsregeling kan oplossen met behoud van de evidente voordelen ervan.

Holland Solar wil benadrukken dat de decentrale toepassing van zon-PV ook een zeer grote bijdrage levert aan de lokale economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de zonne-energiebranche.

Een toekomstige aanpassing van de energiebelasting lijkt in het kader van de energietransitie waarschijnlijk. Holland Solar pleit daarom voor regeling die een toekomstbestendige vergoeding op teruggeleverde stroom geeft waarbij de investeringszekerheid onafhankelijk is van de het tarief van de energiebelasting.

 

Brief Minister Kamp – 3 januari 2017
Evaluatie salderingsregeling

Technische informatie over de publicatie De historische impact van salderen – PWC onderzoek