Door middel van een motie in de twee Kamer is de minister gevraagd om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie en daarmee burgers, net zoals bedrijven investeringszekerheid te bieden. Holland Solar is blij verrast met de grote steun die de motie over de toekomst van salderen van Vos (PvdA) en van Tongeren (Groen Links) in de kamer heeft gekregen.

Holland Solar vindt het belangrijk dat het succes van het stimuleren van zonnepanelen voor particulieren voortzetting moet krijgen. We hebben ons daarom bereid verklaart om na evaluatie van de saldering mee te werken aan een alternatief voor de saldering, mits dat leidt tot investeringszekerheid voor particulieren, die hun geld in eigen opwek van elektriciteit met zonnepanelen steken. Een nieuwe regeling dient toekomstbestendig en uitvoerbaar te zijn en biedt bij voorkeur ook perspectief aan kleine bedrijven, woningbouwcoöperaties, collectieve initiatieven en institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, die hun geld willen beleggen in groene energie.

Particuliere investeringen in zonnepanelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie. Deze bijdrage is niet alleen materieel, maar versterkt ook het draagvlak en de bewustwording voor de energietransitie bij de burgers.
Holland Solar behartigt de belangen van een sterk groeiende bedrijfstak van honderden installateurs, groothandels, producenten en verkooporganisaties. Deze bedrijven genereren een aanzienlijke hoeveelheid omzet en lokale werkgelegenheid die veel directe en indirecte inkomsten oplevert voor de Nederlandse overheid, blijkt onder andere uit Solar Trendrapport 2016. In het belang van de continuïteit van de sector is een goede overgangsregeling van groot belang.

Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over de stimuleringsmaatregelen. Te lange onzekerheid is slecht voor de energietransitie, maar ook slecht voor de markt voor zonnepanelen. Wij roepen de minister op om snel duidelijkheid te verschaffen.
 

Zie hier de motie en de uitslag van de stemming