Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen particulieren en bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is op een aantal punten aangepast voor 2017. Dat is goed nieuws voor zonneboilers, de subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen wordt aanzienlijk verhoogd. Daarmee wordt het nu nog aantrekkelijker om te investeren in zonne-energie.

In 2016 is gebleken dat de aanmoedigingspremie die de ISDE beoogt, op dit moment niet voor alle technieken binnen de regeling ongeveer gelijk is en voldoende stimuleringseffect heeft.
Holland Solar heeft nadrukkelijk gepleit voor een verhoging voor de subsidie op zonneboilers om zo een gelijkwaardige subsidie te geven wat betreft de duurzame warmte opbrengsten in vergelijking met de andere duurzame technieken.
Mede hierdoor heeft minister Kamp besloten dat de subsidie voor zonneboilers wordt verhoogd. Voor installaties kleiner dan 10 vierkante meter bedraagt het subsidiebedrag € 0,75 per kWh. (was in 2016 €0,50 per kWh) Voor de installaties met een collectoroppervlakte (apertuur) van 10 tot en met 200 vierkante meter bedraagt het nieuwe subsidiebedrag € 0,30 per kWh. (was €0,25 per kWh)

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers tot 10 m2 hangt deze af van de jaaropbrengst en ligt tussen de €500 en €1800. Voor systemen groter dan 10 m2 is de subsidie ongeveer €190 per m2 apertuuroppervlakte. De regeling gaat in op 1 januari 2017.

Wijzigingen in de subsidiebedragen zonneboilers:
De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen wordt verhoogd:

  • De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter.
  • Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

Website ISDE van RVO: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
Publicatie Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-67087.html